Ffurflen Adborth
Pa weithgaredd fuoch chi arno? *
Your answer
Ym mhle glywsoch chi am y gweithgaredd?
Rheswm dros gymryd rhan *
Required
Pa ran o’r gweithgaredd a wnaethoch ei fwynhau orau?
Your answer
Sut y byddwch yn sgorio’r gweithgaredd yma ar raddfa o 1 i 10? *
Gwael
Ardderchog
Pa mor fodlon ydych chi fod y gweithgaredd wedi cyflawni eich anghenion? *
Anfodlon
Bodlon
Bodlon Iawn
Amherthnasol
I ddysgu rhywbeth newydd
I wella fy iechyd a lles
I gyfarfod pobl newydd
I wella fy sgiliau a ’ngwybodaeth
I wella fy sgiliau gwaith
Arall (os yn berthnasol o'r cwestiwn blaenorol)
Oes modd gwella eich profiad o gwbl?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.