Viața de student în ASE. Cămine. Cantină. Burse. Tabere studențești.
Cămine
1. Locuiești în prezent într-unul dintre căminele ASE București? *
2. Ai locuit într-unul dintre căminele ASE București? *
Posibil răspuns multiplu:
Required
3. Ce părere ai despre numărul locurilor dintr-o cameră de cămin?
4. Cum apreciezi următoarele aspecte referitoare la căminele ASE București, per ansamblu?
pe o scară de la 1 - Deloc satisfăcător(oare), la 5 - Foarte satisfăcător(oare)
1
2
3
4
5
Confortul și condițiile de cazare
Curăţenia din cămine
Regia de cămin
Comportamentul personalului angajat
Siguranța și paza
Relația cu administratorul
Implicarea șefului de cămin
Implicarea administratorilor de rețea
Remedierea de către administrația căminului a defecțiunilor semnalate
5. Cum apreciezi următoarele aspecte privind desfășurarea procesului de cazare în căminele ASE ?
pe o scară de la 1 - Deloc satisfăcător(oare) la 5 - Foarte satisfăcător(oare)
1
2
3
4
5
Numărul de locuri de cazare
Principiile și regulile stabilite prin metodologia de cazare
Informațiile transmise și comunicarea cu membrii Comisiei de Cazare
Utilitatea organizării de întâlniri cu studenții în vederea distribuirii locurilor de cazare
Activitatea per ansamblu a Comisiei de Cazare
Desfășurarea procesului de contestații
Etapa de redistribuiri
Activitatea Direcției Sociale și a administrației căminelor
6. Consideri utilă existența unor spălătorii de haine în cămine?
7. Ce sugestii ne poți oferi cu privire la îmbunătățirea activității de cazare în cămin a studenților?
(răspuns liber, opțional)
Your answer
8. Ai apelat vreodată la Serviciul Cazare Studenți? *
9. Cum evaluezi următoarele aspecte ce privesc activitatea Serviciului Cazare Studenți din cadrul ASE București?
pe o scară de la 1 - Deloc satisfăcător(oare) la 5 - Foarte satisfăcător(oare)
1
2
3
4
5
Amabilitate
Promptitudine în soluționarea cererii mele
Accesibilitate (program cu publicul + telefon + e-mail)
Formularele-tip utilizate pentru preluarea cererilor
Corectitudinea informațiilor transmise
10. Ce sugestii ne poți oferi cu privire la îmbunătățirea activității Serviciului Cazare Studenți din cadrul ASE București?
(răspuns liber, opțional)
Your answer
Cantină
11. Cât de des iei masa la cantina din complexul Moxa? *
12. Cum apreciezi următoarele aspecte referitoare la cantina Moxa?
pe o scară de la 1 - Deloc satisfăcător(oare) la 5 - Foarte satisfăcător(oare)
1
2
3
4
5
Calitatea mâncării
Diversitatea meniului
Prețul produselor
Timpul de așteptare
Condițiile de servire a mesei și igiena
Atitudinea personalului
Numărul de locuri destinate servirii mesei
Cantitatea aferentă unei porții
13. Consideri necesară reamenajarea unei linii destinate servirii unui meniu fix la cantina Moxa?
14. Ce preparat ai dori să fie făcut mai des sau în cantități mai mari?
Your answer
15. Ce alte preparate ai dori să fie introduse în meniul cantinei:
Your answer
Taberele studențești
Obs. Procesul de distribuire a biletelor de tabără se desfășoară în baza unui Ordin emis anual de Ministrul Tineretului și Sportului, termenele/perioadele și condițiile pe care universitățile trebuie să le respecte fiind prevăzute în conținutul acestuia
16. Ai solicitat vreodată un loc în taberele studențești? *
17. Cum evaluezi următoarele aspecte ce privesc biletele de tabără pentru studenți?
pe o scară de la 1 - Deloc satisfăcător(oare) la 5 - Foarte satisfăcător(oare)
1
2
3
4
5
Perioadele în care se desfășoară distribuirea biletelor
Perioadele în care se desfășoară taberele
Numărul biletelor
Diversitatea locurilor de desfășurare a taberelor
Criteriile de distribuire a biletelor
Informarea cu privire la procesul de acordare a acestor bilete
Condițiile oferite de unitățile de cazare și de alimentație publică în care se desfășoară taberele studențești
18. Ce sugestii ne poți oferi cu privire la îmbunătățirea procesului de alocare a taberelor de odihnă pentru studenți?
(răspuns liber, opțional)
Your answer
Burse
19. Cum apreciezi desfășurarea procesului de acordare a burselor ? (1 - Deloc satisfăcător(oare), 5 - Foarte satisfăcător(oare))? *
1
2
3
4
5
Informarea cu privire la procesul de acordare a burselor (termene, documente necesare etc.)
Activitatea comisiei de acordare a burselor de la nivelul facultății
Criteriile de acordare a burselor
Termenul de virare a burselor
20. Sugestii pentru îmbunătățirea procesului de acordare a burselor:
(răspuns liber, opțional)
Your answer
21. Ce părere ai despre cuantumul și numărul burselor? *
22. Cum apreciezi desfășurarea procesului de decontare a abonamentelor RATB : *
1
2
3
4
5
Modalitatea de depunere a chitanțelor
Termenele de decontare
Comunicarea cu șeful de grupă / persoana responsabilă de colectarea abonamentelor
Activitatea Biroului Burse
23. Sugestii pentru îmbunătățirea procesului de decontare a abonamentelor RATB:
(răspuns liber, opțional)
Your answer
24. Ai dori să se deconteze și abonamentele METROREX ? *
25. Care crezi că ar trebui să fie modul de repartizare pe cicluri a numărului de burse de performanță și excelență de cercetare? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms