สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3x4 เซ็นติเมตร จำนวน 2 รูป
3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ (ของนักเรียน)
4. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ (ของผู้ปกครอง)
5. หลักฐานการจบการศึกษาชั้น ม.3 (ปพ.1) พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ

***หลักฐานทั้งหมด ให้นำมายื่นในวันรับสมัครจริงที่ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 (รอประกาศกำหนดการจาก สพฐ.) ***
ติดตามได้จากเว็บไซต์ : www.wch2.ac.th
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/wichien2
คำนำหน้า *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ไม่ต้องใส่ขีด) *
Your answer
จบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2. Report Abuse