แบบคำขอสมัครและรายงานตัว นศท.
แบบฟอร์มคำขอสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
ข้อมูลนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
หมายเลขบัตรประชาชน *
Your answer
วัน / เดือน / ปีเกิด *
Your answer
อายุ / ปี *
Your answer
รหัสนักศึกษา *
Your answer
คณะ / วิทยาลัย *
สาขาวิชา *
Your answer
ชั้นปี *
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
ข้อมูลวิชาทหาร
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่สถานศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขประจำตัว นศท. *
Your answer
สำเร็จการฝึกวิชาทหาร *
สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ปีการศึกษา *
Your answer
จากสถานศึกษาวิชาทหาร (รร. / วิทยาลัยเดิม) *
Your answer
ขอรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร *
ประเภทการรายงานตัว *
ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ *
Your answer
หมู่ที่ *
Your answer
แขวง / ตำบล *
Your answer
เขต / อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
ชื่อ - สกุล บิดา *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
ชื่อ - สกุล มารดา *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy