ข้อเสนอแนะการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ (สำหรับครูแนะแนว)
เพื่อให้การดำเนินงานของการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณตอบโจทย์การพัฒนานักเรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยจึงขอความกรุณาจากครูแนะแนวทุกท่านช่วยกันเสนอแนะเพื่อพัฒนานักเรียนไปพร้อม ๆ กัน
ชื่อโรงเรียน *
Your answer
ชื่อครูแนะแนว *
Your answer
โทรศัพท์ที่โรงเรียน *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถิือ *
Your answer
E-Mail
Your answer
ID Line
Your answer
หัวข้อเสนอแนะ *
Your answer
รายละเอียด
Your answer
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยทักษิณขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะ และจะนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีย่ิงขึ้น
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Thaksin University. Report Abuse