Volontäranmälan Newcomers Göteborg
Vill du engagera dig i en verksamhet för hbtqi-flyktingar och hbtqi-migranter? Vill du göra skillnad och arbeta för ett antirasistiskt community? Som volontär i Newcomers har du en reell möjlighet att påverka människors liv!

Newcomers är en social gruppverksamhet och ett nätverk för hbtqi-flyktingar och hbtqi-migranter inom RFSL Göteborg.

Som volontär i Newcomers kommer du tillsammans med deltagare och verksamhetssamordnare arrangera aktiviteter för och med målgruppen. Under corona finns det möjlighet att engagera sig digitalt och/eller IRL.

Vi söker dig som:
* Är hbtqi-person
* Är trygg i dig själv och i att arbeta i grupp
* Är en uppmärksam ”lyssnare” och kan se till både individers och gruppens behov
* Har kunskap om normkritik och antirasism och kan synliggöra och problematisera normer tillsammans med andra
* Det är meriterande om du har erfarenhet av att rasifieras och/eller kan fler språk än svenska och engelska

Att vara volontär inom RFSL Göteborg är ett ideellt uppdrag och sker utan ekonomisk ersättning.

Vi erbjuder dig:
* Volontärutbildning
* Kontinuerlig grupphandledning/volontärträffar
* Volontärintyg och möjlighet till referenser
* Möjlighet att påverka!

Om du har några frågor, kontakta Victoria Hajian på victoria.hajian@goteborg.rfsl.se.

Vi ser fram emot att höra från dig!

English:

Do you want to be part of an activity for LGBTQI refugees and migrants? Do you want to make a difference and work for an anti-racist community? As a volunteer worker for Newcomers you have a real possibility to make a difference in peoples lives!

Newcomers is a social group and a network for LGBTQI refugees and migrants within RFSL Göteborg.

As a volunteer in Newcomers you will arrange activities with and for the target group. You will do this in collaboration with the participants and the coordinator. During Corona you are able to engage both digitally and IRL.

We are seeking someone who:
* Is an LGBTQI person
* Is comfortable in themselves and with working in groups
* Is an attentive listener and can look to the needs of the individual as well as the group
* Has knowledge of norm critique and anti-racism, as well as the ability to make visible and problematise norms with others.
* It is of merit if you have experience with being racialized and/or if you can speak languages other than Swedish and English

To be a volunteer within RFSL Göteborg is a voluntary assignment and will be without financial contribution.

We offer you:
* Volunteer education
* Continous group counselling / Volunteer meetings
* Volunteer certificate and the possibility of references
* A real opportunity to make a difference!

If you have any questions or concerns, you are welcome to contact Victoria Hajian at victoria.hajian@goteborg.rfsl.se.

We look forward to hearing from you!

Email address *
För- och efternamn/ Name and Surname *
Skriv de namn du vill att vi ska använda om dig, det behöver inte vara samma namn som är registrerat på skatteverket.
Telefonnummer/ Phone number *
Ålder / Age *
Matpreferenser/ Food preferences *
Required
Matallergier/ Food allergies *
Required
Andra allergier eller annat vi behöver känna till / Other allergies we need to know about *
Det här är jag / This is me *
Berätta litegrann om dig själv! / Tell us a little about yourself!
Jag är hbtqi-person / I'm an LGBTQI person *
För att kunna bli volontär inom Newcomers ska du själv vara hbtqi-person / To be a volunteer with Newcomers you need to be a LGBTQI person
Jag har erfarenhet av att rasifieras som ickevit / I have experience of being racialized as a person of colour *
Har du erfarenhet av att utsättas för rasism eller fördomar på grund av ditt utseende eller etniska bakgrund? / Do you have experience of being exposed to racism or prejudice due to your appearance or your ethnic background?
Därför vill jag bli volontär inom Newcomers / This is why I want to become a volunteer within Newcomers *
Beskriv 3-5 erfarenheter och kunskaper som du tänker stärker dig i ditt uppdrag som volontär / Describe 3-5 experiences and knowledge that you have that will strengthen you in your volunteership. *
Det kan till exempel vara intressen, aktivism, uppdrag, studier, upplevelser, jobb, personliga erfarenheter med mera. / For example it can be personal interests, activism, previous assignments, studies, experiences, work etc.
Jag talar dessa språk/ I speak these languages *
Skriva vilket språk och på vilken nivå (flytande, tala men inte läsa, eller liknande). / Write what language and how proficient you are (fluent, speak but not able to read etc)
Jag föredrar att engagera mig / I prefer to engage *
Required
Jag är medlem i RFSL Göteborg/ I am a member of RFSL Göteborg *
För att bli volontär inom RFSL Göteborg behöver du vara medlem i föreningen. Om du inte är det idag kan du bli det inför att du startar ditt uppdrag. / To be a volunteer in RFSL Göteborg you need to be a member. If you're not a member at this time, you may register at the start of your assignment.
Jag godkänner att RFSL Göteborg sparar de uppgifter jag lämnar i detta formulär / I approve of RFSL Göteborg saving the information that I have provided in this form *
Uppgifterna används endast för att kunna kontakta dig angående Newcomers och raderas senast 26 månader efter avslutad kontakt. Du kan också när som helst kontakta kurator@goteborg.rfsl.se och be om att ta del av vilka uppgifter du lämnat och/eller om att de ska raderas. / The information will only be used to contact you about Newcomers and will be erased at the latest 26 months after finished contact. You may also at anytime contact kurator@goteborg.rfsl.se and ask to be privy to the information you have provided and/or if they should be erased.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of RFSL. Report Abuse