מועמדות לחונכות אקדמית

כללי:
1. זכאות לקבלת חניכה אקדמית תקבע ע"י המדור לקידום סטודנטים, בהתאם להשתייכות הסטודנט לאחת מתכניות התמיכה הפועלות במדור.
2. היקף התמיכה (מספר מפגשים) יקבע על ידי רכזת החניכה האקדמית.
3. הסטודנט ישתתף בעלות המפגשים בסכום המסמל "דמי רצינות", התשלום יעשה מראש באשראי בלבד.
4. מועדי ומיקום המפגשים יתואמו בין הסטודנט לחונך.
5. במקרה של ביטול מפגש - על הסטודנט להודיע מראש לחונך.
6. סטודנטים אשר יבטלו שני מפגשים בסמסטר ללא הודעה מראש - לא יוכלו להמשיך להיעזר בחונכות אקדמית מטעם המדור באותה שנה.

פרטים אישיים:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question