Convocatòria 6a Edició IN SITU 2017 - Mostra d’arts del moviment
Límit presentació 30 de juny de 2017
QUÈ ÉS IN SITU?
IN SITU és una Mostra anual que vol donar visibilitat, reconeixement i context a la creació independent en les arts del moviment a Catalunya. La Mostra brinda l'oportunitat als artistes independents o col·lectius artístics d’obrir el seu treball a noves experiències d’exhibició i ampliar l’accés a un públic més divers. IN SITU proposa als artistes fer una VERSIÓ –SITE del seu treball per a adaptar-la a algun dels espais de l’Arts Santa Mònica, proposant al públic un recorregut performàtic per l’edifici.

Per altra banda IN SITU també treballa per crear un circuit de programació en festivals i espais de caràcter similar, per tal de donar sortida a les peces participants en la Mostra. S’han establert col·laboracions amb els programes de Festival Sismògraf, la Sala Hiroshima, La Caldera i l’Antic Teatre. IN SITU també compta amb la col·laboració de l’Animal a l’Esquena (Celrà), que oferirà una residència a algun dels artistes participants a la Mostra IN SITU.

ESPECIFICITATS 6a Edició (2017)
La 6a Edició IN SITU es durà a terme els dies 15, i 16 de desembre del 2017 a diferents espais de l'Arts Santa Mònica, i es presentaran les 6 peces escollides per vies diferents:

➢ 4 peces seleccionades per convocatòria oberta

➢ 1 peça SITE SPECIFIC per encàrrec d’acord amb la col·laboració entre el Festival OPEN HOUSE BARCELONA i la Mostra IN SITU

➢ 1 peça fruit de la Col·laboració amb Animal a l’Esquena

Aquestes 6 peces es programaran en un format en el qual es convidarà al públic a fer un recorregut per 3 espais diferents de l’Arts Santa Mònica, on podran veure VERSIONS-SITE, és a dir, versions de peces adaptades a l’espai i de durades diferents, de 3 artistes cadascuna de les nits de la Mostra. L’aforament serà limitat i hi haurà 2 sessions del mateix programa cada una de les nits.

La selecció de les 4 peces a convocatòria oberta del programa de la 6a edició IN SITU anirà a càrrec de l’equip IN SITU conjuntament amb Anna Rubirola, creadora independent amb una llarga trajectòria artística, membre del Col·lectiu Big Bouncers, que actualment gestiona l’espai de creació La Visiva i és membre del col·lectiu G.R.U.A ( Grup de Recerca d’Universos Artístics).

CONVOCATÒRIA
La convocatòria va dirigida a artistes independents o col·lectius artístics residents a Catalunya o amb un vincle professional amb el sector local, amb línies de treball experimentals, que indaguen en noves metodologies de treball i nous llenguatges.

Es convida als artistes participants a fer una VERSIÓ-SITE del seu treball, és a dir a fer l’exercici de versionar el seu treball i adaptar-lo a un dels espais que es proposen de l’Arts Santa Mònica.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA
- L’artista o col·lectiu artístic ha d’estar en actiu i comptar amb una experiència mínima de tres creacions pròpies.
- Cada artista o col·lectiu només podrà presentar una proposta de VERSIÓ /SITE.
- Les propostes hauran d’adaptar-se als espais proposats de l’Arts Santa Mònica. Cada artista escollirà un espai de preferència entre els espais proposats, que s’acabarà de consensuar amb l’equip IN SITU en cas de ser seleccionat. IN SITU no contempla la mostra de peces amb una complexitat tècnica pròpia dels equipaments escènics. Els espais proposats són: Clàustre/ Sala d’Actes / Espai residència/ Escala.
- Les peces seleccionades s'hauran d'adaptar a una durada màxima de 20 minuts i mínima de 10 min per a la presentació final. Cada nit es programaran 2 sessions del mateix programa, a les 21 h i a les 21:45 h, i per a un aforament de públic limitat.
- Es poden presentar treballs en procés de creació o treballs acabats per a fer-ne una VERSIÓ-SITE. Si els treballs estan en un estadi molt inicial del procés creatiu i no poden aportar suficient informació podran ser desestimats.
- Es proposarà a 3 dels artistes IN SITU 2016 d’organitzar una activitat complementària vinculada a la peça i oberta al públic, anomenada Sessions obertes amb l’artista. El format d’aquesta activitat serà consensuat entre l’equip IN SITU i l’artista. L’artista comptarà amb el suport artístic i logístic de l’equip IN SITU per a la realització de l’activitat, i una remuneració de 100 € com a base imposable (IVA i IRPF a part). Aquestes sessions tindran lloc a l’espai de creació La Caldera o a l’espai de creació la Visiva (a confirmar), entre els dies 1, 2 i 3 de desembre (horaris i dies a confirmar).
- L'artista haurà d'especificar si la música utilitzada és una peça preexistent o creada especialment per a la proposta. En el primer cas l'artista declara que es troba en possessió dels permisos corresponents amb l'autor, adaptador, intèrprets i arranjadors, etc., per a la posada en escena de la peça.
- La remuneració serà de 650 € com a base imposable per peça (IVA i IRPF a part). L'artista haurà de poder facturar i queda responsable de la seva cobertura a la Seguretat Social pel dia de la Mostra.
CONDICIONS TÈCNIQUES DE L’ESPAI
Els espais proposats són: Clàustre/ Sala d’Actes / Espai residència/ Escala.

➢ Clàustre: Espai rectangular. L’espai utilitzable de dins els arcs fa 19 x 9 m, amb una superífice de 180m2. Es pot sonoritzar, il·luminar i projectar. Es poden plantejar diferents formats de disposició del públic.

➢ Sala d’actes: Espai rectangular de 100m2 de superfície, i de 6,80 x 15m. La sala té equip d'audio repartit en 6 caixes ( no admet volums alts). Possibilitat de muntar una il·luminació bàsica i es pot projectar a la pantalla del fons i si es vol en altres parets amb els projector en peanes o suports. Es poden plantejar diferents formats de disposició del públic.

➢ Espai residència: Espai trapezoidal, de costats: 7,50m; 8,70m; 11,15m, 11,50m. Superfície aproximada de 90m2. Es pot sonoritzar i projectar (amb pantalla o sobre plafons amb peu i els projectors han d'anar sobre suports o peanes). Es pot muntar una il·luminació molt bàsica i amb peus. En aquesta sala no es pot penjar res ni de parets ni del sostre. La disposició del públic ha de ser a fora de l’espai, veient l’acció des del carrer.

➢ Escala: L’espai de l’ull de l’escala fa 2,70 x 2,70m. L’escala té 4 trams per planta, amb una amplada de 1,90m i connecta fins al segon pis. En aquest espai s’hi pot realitzar una acció de curta durada o ser utilitzat com a espai de trànsit. No es pot sonoritzar. La il·luminació és la general del propi edifici.

NOTA IMPORTANT:
IN SITU compta amb un coordinador tècnic que estarà al càrrec de l’organització tècnica general de la Mostra i hi haurà també un tècnic propi de l’espai per al muntatge i la presentació de les peces.

Les possibilitats tècniques i el temps de muntatge seran limitats i a compartir entre els artistes participants.

Clàustre / Sala d'actes
Espai residència / Escala
CALENDARI CONVOCATÒRIA
- S’acceptaran propostes fins el dia 30 de juny del 2017.

- El 15 de juliol es notificarà la selecció final de les 4 peces.

COM PARTICIPAR-HI
Per a participar a la convocatòria s’ha d’omplir el formulari que trobareu a continuació (FORMULARI ONLINE)

Per més informació contactar amb mostrainsitu@gmail.com

AGRAÏMENTS
*****ORGANITZEN I PRODUEIXEN*****

Arts Santa Mònica (www.artssantamonica.cat)
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

Equip IN STIU:

Direcció artística: Mireia de Querol
Coordinació i producció: Clara Vicente
Direcció i gestió: Mireia de Querol i Clara Vicente
Suport a la coordinació i gestió : Cecilia Colacrai
Coordinació tècnica: Joana Serra
Comunicació: Laura Mercadé
Col·laboració en el disseny de la programació: Anna Rubirola
Suport gestió financera/administrativa: Roger Llimós

*****DISSENY GRÀFIC*****
El Local (www.el-local.com)

******COL·LABORACIONS I SUPORT*****
APDC, La Caldera, Festival Sismògraf, Macba, Sala Hiroshima, L’animal a l’Esquena, l’Antic Teatre, LA VISIVA, Festival Open House Barcelona.

FORMULARI ONLINE
Emplena totes les respostes i un cop finalitzat prem ENVIA.
Dades personals (Nom i cognoms del sol·licitant, DNI o NIF, data de naixement, telèfon de contacte, e-mail i web):
Your answer
Nom artista / col·lectiu creador de la peça:
Your answer
Títol de la peça:
Your answer
Trajectòria de la peça (màx. 200 paraules):
Your answer
Link per visualitzar la peça: (s ‘acceptaran vídeos de la peça completa (no editada) o vídeo d’un assaig en cas de treballs en procés)
Your answer
Any de creació:
Your answer
Duració original: (les peces que es presentin a la convocatòria poden ser de llarga durada però en cas de ser seleccionades s'hauran d'adaptar a una durada d’entre 10 i 20 min)
Your answer
Duració de la VERSIÓ- SITE per a la Mostra IN SITU (màx. 20 minuts): En cas que apliqui.
Your answer
Intèrprets:
Your answer
Música / So: Nom de la peça musical i nom del compositor/autor (els artistes es responsabilitzen d’estar al corrent de les obligacions de drets d'autor. Especificar si la música utilitzada és una peça preexistent o creada especialment per al treball)
Your answer
1. Concepte i argumentació artística del treball (idea original) - (màx. 600 paraules): Es valorarà la capacitat d’articular i comunicar el concepte artístic que origina la proposta. IMP: es pot respondre el punt número 1 en 1 vídeo de màxim 3 minuts de durada (enviar link).
Your answer
2. Breu descripció del procés creatiu (metodologia, estadis de la recerca, com es desenvolupen les sessions de treball, les possibles col·laboracions amb d’altres professionals, etc.) - (màx. 600 paraules): Es valorarà la capacitat d’articular i comunicar els processos del treball artístic. IMP: es pot respondre el punt número 2 en 1 vídeo de màxim 3 minuts de durada (enviar link).
Your answer
3. Breu descripció de com t’imagines la VERSIÓ- SITE del teu treball per a la Mostra IN SITU: IN SITU és una mostra d’arts del moviment que situa l’acció escènica fora del teatre. Tot i que no és un festival amb treballs dissenyats especialment per a l’espai, sí que implica un exercici de versió i d’adaptació del treball a l’espai concret on es presenta la peça. Es demana a l’artista que especifiqui: espai de preferència entre els proposats, línies generals de com es versionarà el treball, com s’adaptarà el treball a l’espai, disposició del públic, requeriments tècnics específics. IMP: es pot respondre el punt número 3 en 1 vídeo de màxim 3 minuts de durada (enviar link).
Your answer
4. Sinopsis (aquest text s’utilitzarà per a la difusió del treball) (màx. 200 paraules):
Your answer
Carta de motivació (màx. 200 paraules): Raons per les quals l’artista s’interessa en presentar el seu treball en el marc de la Mostra IN SITU.
Your answer
Acceptació de les bases de la convocatòria de la mostra IN SITU: 1. L’artista cedeix els drets de divulgació i comunicació de les imatges i vídeos realitzats per l’equip IN SITU (publicacions, dossier de premsa, web, etc). 2. L’artista haurà d’especificar si la música utilitzada és una peça preexistent o creada especialment per a la proposta. En el primer cas l'artista declara que es troba en possessió dels permisos corresponents amb l'autor, adaptador, intèrprets i arranjadors, etc., per a la posada en escena de l'espectacle. 3. L’import de l’actuació es pagarà al creador de la peça mitjançant transferència bancària, per a la qual caldrà aportar la documentació següent: Factura (original)* i Fotocopia del DNI (*) L’artista es responsabilitza d’estar al corrent de les seves obligacions amb Hisenda i Seguretat Social
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms