Jaktrapport småvilt Jämtöns VVO

  Gräsand
  Övriga simänder
  Knipa
  Övriga dykänder
  Kanadagås
  Grågås
  Sädgås
  Tjäder
  Orre
  Ripa
  Järpe
  Rådjur
  Hare
  Räv
  Grävling
  Mink
  Mårdhund
  Mård
  Skata
  Kråka
  Måsfåglar
  Morkulla
  Bäver
  Övrigt vilt
  Please enter one response per row
  This is a required question