กิจกรรม “เวทีสมัชชาพนักงาน เพื่อทิศทางพัฒนา ม.อ.อย่างยั่งยืน (วิทยาเขตหาดใหญ่)”วันที่ 4 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และผ่านระบบออนไลน์
The form กิจกรรม “เวทีสมัชชาพนักงาน เพื่อทิศทางพัฒนา ม.อ.อย่างยั่งยืน (วิทยาเขตหาดใหญ่)”วันที่ 4 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และผ่านระบบออนไลน์ is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This form was created inside of Psu.ac.th. Report Abuse