แบบสอบถามความพึงพอใจหลังใช้บริการสอบเทียบ
ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. ถึง 30 เม.ย. 64 นี้เท่านั้น
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการ *
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
คุณภาพการสอบเทียบ
การให้คำปรึกษาของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
อัตราค่าบริการมีความเหมาะสม
ระยะเวลาสอบเทียบและการส่งมอบ
ความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานของเจ้าหน้าที่
ความถูกต้องของใบรายงานผล
คุณภาพการบริการโดยรวม
เพื่อเป็นการแทนคำขอบคุณ ส.ส.ท.จะส่งของที่ระลึกให้ท่าน หากท่านประสงค์ยินดีจะรับของที่ระลึก โปรดยินยอมให้เราขอข้อมูล (ชื่อ/ที่อยู่) เพื่อนำส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). Report Abuse