Pulito Team

Prijava na konkurs

  Osnovni podaci o kandidatu

  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number between 1,900 and 1,999
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be fewer than 300 characters.
  This is a required question

  Radno iskustvo

  This is a required question
  Must be a number greater than 0
  This is a required question
  Must be a number greater than 0
  This is a required question
  Must be a number greater than 0
  This is a required question
  Must be a number greater than 0
  This is a required question
  Must be a number greater than 0
  This is a required question

  Obrazovanje

  This is a required question
  This is a required question

  Kursevi i obuke koje ste pohađali

  Nije obavezno
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Strani jezici

  Samo za IT pozicije
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Znanje računarskih programa i tehnologija

  Samo za IT pozicije
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Veštine i lične osobine

  Vaše veštine i lične osobine za koje smatrate da su relevantne za poziciju za koju se prijavljujete
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Ostale napomene

  This is a required question

  Ukoliko želite da dostavite Vaš CV, dostavite nam ga putem e-mail adrese zaposlenje@pulito.rs