แบบสอบถามความต้องการ
เรื่อง ข้อมูลข่าวสาร การเปิดเผยข้อมูลและให้บริการข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ที่มีต่อสมาชิกสหกรณ์
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ สร้างขึ้น เพื่อสำรวจความต้องการของสมาชิก ในการเปิดเผยและการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับ นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service