แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์และระบบสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ซึ่งผลการประเมินเพื่อช่วยแนะนำและปรังปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์และระบบสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจ
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 ระดับการศึกษา *
1.4 ตำแหน่ง *
1.5 ความถี่การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ *
1.6 ท่านคิดว่าคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นหรือมีผลต่อการทำงานของท่านหรือไม่ *
1.7 ท่านเคยเข้าเยี่ยมชมหรือสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา http://www.ntc.ac.th หรือไม่ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy