การติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
แบบสอบถาม ติดตามการติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
1. รหัสโรงเรียน (รหัส SMIS 8 หลัก) *
กรอกด้วยตัวเลข "อารบิก" เช่น 6200xxxx
Your answer
2. โรงเรียน *
กรอกชื่อโรงเรียน เช่น บ้านดงซ่อม *** ไม่ต้องนำหน้าชื่อด้วยคำว่า "โรงเรียน" ***
Your answer
3. กลุ่มโรงเรียน *
กรอกชื่อกลุ่มโรงเรียน เช่น หนองหัววัว *** ไม่ต้องนำหน้าชื่อด้วยคำว่า "กลุ่มโรงเรียน" ***
Your answer
4. ขนาดโรงเรียน *
เลือกขนาดของโรงเรียนตามสภาพปัจจุบัน
5. จำนวนนักเรียน *
กรอกจำนวนรวมทั้งหมดของนักเรียนด้วยตัวเลข "อารบิก" เท่านั้น ข้อมูลยึดจำนวน ณ วันกรอกข้อมูล ไม่แยกชาย หญิง
Your answer
6. การเช่าอินเทอร์เน็ต *
คลิกเลือกตัวเลือกตามความเป็นจริง หากคลิกเลือกตัวเลือก "เช่าไม่ได้" ให้ตอบข้อ 7
7. สาเหตุที่เช่าบริการอินเทอร์เน็ตไม่ได้
ระบุสาเหตุ เช่น " ไม่มีผู้ให้บริการ " หรืออื่นๆ ที่เป็นจริง
Your answer
8. สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่จัดหาได้
เลือกสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่จัดหาได้ แล้วให้ตอบข้อ 9
9. ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต
ระบุชื่อ ผู้ให้บริการ/ความเร็ว/ราคา(บาท)ต่อเดือน ที่รับบริการอยู่ในปัจจุบัน *** ตัวอย่าง UniNet/100 MB/0
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms