ADHESIONS AL MANIFEST CRIDA

Els sotasignants mostram la nostra intenció d'adherir-nos de forma individual o col·lectiva al Manifest per l'Educació Pública i de Qualitat de la Plataforma Crida i autoritzam a fer públic el nostre suport.

Nota: Les dades personals seran tractades d'acord amb la normativa vigent i tan sols es farà públic el nom, llinatges, procedència i organització.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question