แบบฟอร์มการขอใช้บริการ Web Hosting
ทางสำนักฯ จะสร้าง web hosting และดำเนินการส่งข้อมูลให้ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30)
ถ้าต้องการใช้สำหรับการเรียนการสอนเป็นจำนวนมาก รบกวนอาจารย์ส่งรายชื่อนักศึกษามาให้ที่สำนักวิทยบริการฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ครับ
* บริการนี้สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ส่วนของผู้ขอใช้บริการ
ชื่อ - นามสกุล *
รหัสนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ใช้ในการเรียน หรือทำโปรเจค)
อาจารย์ผู้สอน (สำหรับนักศึกษาที่ใช้ในการเรียน หรือทำโปรเจค)
หน่วยงาน *
สถานะผู้ขอใช้บริการ *
หมายเลขโทรศัพท์ *
อีเมล (ให้ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย) *
วัตถุประสงค์ในการขอใช้บริการ *
ส่วนที่ 2 รายละเอียด Web Hosting
ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการ
 
 ตัวอย่าง URL เว็บไซต์อาจารย์เจ้าหน้าที่ เช่น web.rmutp.ac.th/ชื่อที่ต้องการ
 
 ตัวอย่าง URL เว็บไซต์นักศึกษา จะเป็นดังนี้ web.rmutp.ac.th/คณะ/ชื่อที่ต้องการ เช่น web.rmutp.ac.th/mct/punsachon-b
 
 * ชื่อเว็บไซต์จะต้องใช้ตัวอักษร a-z ตัวเลข 0-9 หรือเครื่องหมาย (. - _)
 
 * ห้ามตั้งชื่อหยาบคาย ไม่เหมาะสม

ในกรณีที่ต้องการ FTP จากที่บ้านหรือไม่ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ให้ทำการ VPN ด้วยโปรแกรม pulse secure ก่อนใช้งาน FTP สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม pulse secure และดูวิธีการติดตั้งได้ที่ https://noc.rmutp.ac.th/ssl/
URL เว็บไซต์ที่ต้องการสร้าง *
ความต้องการเพิ่มเติม
ส่วนที่ 3 ข้อตกลงในการใช้บริการ
1. ในการใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องไม่กระทำการในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม หรือกระทำการใดอันเป็นความผิดทั้งทางกฏหมายแพ่ง กฏหมายอาญา กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดทั้งกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย ห้ามรับส่งข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ หรือในทางที่ผิดกฏหมาย หรือดำเนินการอย่างใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภัยต่อสังคม และความมั่นคง หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลักษณะเป็นเอกสารซึ่งทางราชการตีความว่าเป็นการข่มขู่ หรือลามกอนาจาร รวมถึง การละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงาน

2. ผู้ใช้งานจะต้องรักษารหัสผ่านของตัวเองไว้เป็นอย่างดี โดยต้องตรวจสอบป้องกันและ ไม่ยอมให้บุคคลภายนอก บุกรุกเข้าระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยผ่านทางบัญชีผู้ใช้งานไม่ว่าโดยวิธีการใดๆทั้งสิ้น ห้ามผู้ใช้งานโอนสิทธิการใช้บริการ หรือนำสิทธิการใช้บริการไปจำหน่ายต่อโดยวิธีการใดๆ และ/หรือยินยอมให้บุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลอื่นใช้บริการหรือร่วมใช้บริการไม่ว่ากระทำเพื่อการกุศล หรือมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. ผู้ใช้งานจะไม่ใส่ และ/หรือใช้โปรแกรมที่ทำให้ทรัพยากรของระบบลดต่ำลงอย่างมาก  หากตรวจพบหรือมีผู้แจ้งมา สำนักวิทยบริการฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดการให้บริการกับผู้ใช้งานชั่วคราวจนกว่าการตรวจสอบเสร็จสิ้น และสำนักวิทยบริการฯ จะส่งอีเมลแจ้งไปยังอีเมลที่ผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนไว้

4. ผู้ใช้งานมีหน้าที่ต้องอัพเดตความปลอดภัยของตัวเว็บไซต์ , plugin และ theme ต่างๆ ที่ติดตั้งอย่างสม่ำเสมอ หากสำนักตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของผู้ใช้งานไม่มีการอัพเดตเกินกว่า 1 ปี สำนักจะทำการลบเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Report Abuse