แบบฟอร์มสำหรับกรอกรายละเอียดผลผลิต/ผลิตภัณฑ์
กระทรวงมหาดไทย๕๑/๔๗ ถนนสวนผัก ซอยสวนผัก ๔ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐โทรศัพท์ ๐ ๒๐๒๔ ๙๒๗๐-๔ โทรสาร ๐ ๒๐๒๔ ๙๒๗๗ website: www.market-organization.or.th
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
ชื่อ-สกุลผู้ประกอบการ *
ที่อยู่
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service