คำถามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เรียนเชิญตอบ คำถามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
Email *
ชื่อ - นามสกุล *
1. ข้อใดอธิบายความหมายของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ถูกต้องที่สุด *
2. ข้อใดคือนิยามของการดูแลช่วยเหลือ *
3. กระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีกี่ขั้นตอน ประกอบด้วยอะไรบ้าง *
4. การคัดกรองนักเรียนตามระบบการดูแล แบ่งนักเรียนออกเป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง *
5. ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการส่งเสริมพัฒนานักเรียน *
6. การส่งต่อนักเรียนมีกี่ประเภทอะไรบ้าง *
7. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการเยี่ยมบ้าน *
8. ข้อใดอธิบายความหมายของการเยี่ยมบ้านได้ถูกต้องที่สุด *
9. บุคคลในข้อใดมีบทบาทสำคัญในการออกเยี่ยมบ้านของนักเรียน *
10. ข้อใดคือเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล *
11. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom meeting) *
12. ข้อใดอธิบายความหมายของกิจกรรมโฮมรูม (HOME ROOM) ได้ถูกต้องที่สุด *
13. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโฮมรูม (HOME ROOM) *
14. นาย เอ มีพฤติกรรม พูดจาก้าวร้าว ไม่สุภาพ และส่งเสียงดังในห้องเรียนเป็นประจำ จากกรณีดังกล่าว นาย เอ มีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่บ่งว่าเสี่ยงต่อการมีปัญหาในด้านใด *
15. การให้คำปรึกษารายบุคคล มีลักษณะเป็นอย่างไร *
16. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ให้คำปรึกษา *
17. บุคคลในข้อใดมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นผู้ให้คำปรึกษา *
18. บุคคลในข้อใดมีลักษณะพฤติกรรมและการแสดงออกที่บ่งว่าเสี่ยงต่อการมีปัญหา *
19. ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น *
20.การส่งเสริมพัฒนานักเรียน ควรเน้นที่นักเรียนกลุ่มใด *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5. Report Abuse