ბუღალტერიის წარმოების ფასის განსაზღვრის კითხვარი
კომპანიის დასახელება (ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის მითითებით)
Your answer
მისამართი (ფაქტიური)
Your answer
ხელმძღვანელი (საკონტაქტო პირი)
Your answer
კომპანიის ტელეფონი/ფაქსი
Your answer
ელ. ფოსტა
Your answer
ფირმის დაფუძნების წელი
Your answer
ხართ თუ არა დღგ-ს გადამხდელი?
Your answer
კომპანიას აქვს თუ არა შერეული ოპერაციები?
დებიტორ-კრედიტორების რაოდენობა?
Your answer
მომსახურე არარეზიდენტი პირების რაოდენობა
Your answer
საბანკო ანგარიშების რაოდენობა ეროვნულ ვალუტაში
Your answer
ძირითადი საშუალებების რაოდენობა (ერთეული და ნომენკლატურა)
Your answer
სასაქონლო მატერიალური მარაგების ნაშთი წლის დასაწყისში
Your answer
სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნომენკლატურის რაოდენობა
Your answer
ექსპორტ-იმპორტის რაოდენობა წლის განმავლობაში
Your answer
იმპორტით მიღებული საქონლის დასახელების რაოდენობა (ნომენკლატურის)
Your answer
პერსონალის რაოდენობა
Your answer
ჩამოწერეთ ოპერაციის სახეობები
Your answer
სალარო აპარატების რაოდენობა
Your answer
ობიექტების რაოდენობა
Your answer
საბაჟო დეკლარაციების რაოდენობა
Your answer
ხელშეკრულებების რაოდენობა
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service