ბუღალტერიის წარმოების ფასის განსაზღვრის კითხვარი
Sign in to Google to save your progress. Learn more
კომპანიის დასახელება (ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის მითითებით)
მისამართი (ფაქტიური)
ხელმძღვანელი (საკონტაქტო პირი)
კომპანიის ტელეფონი/ფაქსი
ელ. ფოსტა
ფირმის დაფუძნების წელი
ხართ თუ არა დღგ-ს გადამხდელი?
კომპანიას აქვს თუ არა შერეული ოპერაციები?
Clear selection
დებიტორ-კრედიტორების რაოდენობა?
მომსახურე არარეზიდენტი პირების რაოდენობა
საბანკო ანგარიშების რაოდენობა ეროვნულ ვალუტაში
ძირითადი საშუალებების რაოდენობა (ერთეული და ნომენკლატურა)
სასაქონლო მატერიალური მარაგების ნაშთი წლის დასაწყისში
სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნომენკლატურის რაოდენობა
ექსპორტ-იმპორტის რაოდენობა წლის განმავლობაში
იმპორტით მიღებული საქონლის დასახელების რაოდენობა (ნომენკლატურის)
პერსონალის რაოდენობა
ჩამოწერეთ ოპერაციის სახეობები
სალარო აპარატების რაოდენობა
ობიექტების რაოდენობა
საბაჟო დეკლარაციების რაოდენობა
ხელშეკრულებების რაოდენობა
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy