Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Liptovský Ondrej
Vážení spoluobčania,

obec Liptovský Ondrej pripravuje na roky 2019 - 2023 dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám.

Dotazník je anonymný a Vaše odpovede výrazne pomôžu k stanoveniu ďalšieho rozvoja v sociálnej oblasti obce Liptovský Ondrej.

Ďakujeme Vám za spoluprácu.
1. Pohlavie *
2. Vek *
3. Aké je Vaše najvyššie dokončené vzdelanie? *
4. V súčasnosti: *
5. Ako dlho žijete v obci? *
6. Aké je Vaše sociálne postavenie? *
7. Aké je zloženie vašej domácnosti? *
8. Ako by ste ohodnotili životnú úroveň Vašej domácnosti? *
9. Ako sa Vám žije v obci? *
10. Aká je situácia v oblasti bývania v obci? *
11. Z hľadiska rozšírenia možností na bývanie by ste preferovali riešenie: *
12. Dokáže Vám rodina/známi pomôcť v prípade: *
Áno vždy
Občas
Nie
Neviem
Nedostatku peňazí
Starostlivosti o malé dieťa/deti
Starostlivosti o osobu s nepriaznivým zdravotným stavom
Problémov s údržbou a čistením domácnosti
13. Na koho sa obrátite v prípade, že by ste potrebovali získať informácie o niektorej zo sociálnych služieb? *
Required
14. Viete, kam by ste sa obrátili so žiadosťou o pomoc, ak by ste ju potrebovali? *
Áno
Nie
Donáška teplého jedla do domácnosti
Starostlivosť a opatera o seniora
Získanie zdravotných alebo kompenzačných pomôcok
Starostlivosť o imobilného člena domácnosti
Starostlivosť o dieťa so zdravotným postihnutím
Pomoc pre osobu ohrozenú závislosťou (alkoholik, narkoman,..)
V prípade domáceho násilia
15. Ako by ste riešili situáciu v prípade trvalého zdravotného postihnutia (dlhotrvajúcej choroby, staroby so stratou sebestačnosti a pod.) člena vašej rodiny? *
16. Prosíme, označte všetky sociálne služby, ktoré v súčasnej dobe užívate vy osobne, alebo vám blízke osoby: *
Required
17. Ktoré zo skupín obyvateľov vašej obce, si podľa vás zaslúžia viac pozornosti? (vyberte najviac 3) *
Required
18. Aké sociálne služby alebo zariadenia poskytujúce sociálne služby podľa vášho názoru v obci chýbajú? *
Your answer
19. Na ktorú oblasť sociálnych služieb by sa mala obec v budúcnosti zamerať? *
Your answer
20. Uvažujete o tom, že by ste v blízkej budúcnosti (do 5 rokov) využil/a niektorú zo sociálnych služieb? *
21. Ako by sa mala podľa vás zlepšiť informovanosť a komunikácia medzi obecným úradom a občanmi? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy