Ankieta "Elektromobilność w Gminie Białopole"
Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Białopole na lata 2019-2039” zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety mającej na celu zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem na terenie gminy.

Dokument jest w 100% finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

Elektromobilność jest definiowana jako „ogół zagadnień dotyczących stosowania i użytkowania pojazdów z napędem elektrycznym. Pojęcie to odnosi się zarówno do technicznych, jak i eksploatacyjnych aspektów pojazdów elektrycznych, technologii oraz infrastruktury ładowania. Ponadto pojęcie dotyczy również kwestii społecznych, gospodarczych i prawnych związanych z projektowaniem, produkcją, nabywaniem i używaniem pojazdów elektrycznych”.

Strategia opracowana dla Gminy Białopole będzie miała na celu nakreślenie oraz skonkretyzowanie dotychczasowych wstępnych koncepcji, związanych z szeroko pojętym ograniczeniem niskiej emisji komunikacyjnej, przede wszystkim w kontekście elektromobilności. Opracowanie dokumentu umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ześrodków krajowych oraz Unii Europejskiej.

Aby określić kierunki rozwoju w zakresie elektromobilności, w sposób nie tylko zgodny z wytyczonymi i ogólnoświatowymi trendami, ale też w formie atrakcyjnej i przystępnej dla całej społeczności lokalnej - prosimy o wypełnienie tej krótkiej ankiety. Jej wyniki wpłyną na kształt opracowywanego dokumentu.
Ankieta ma charakter całkowicie anonimowy i dobrowolny.


Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału.
1. Jaką liczbę kilometrów średnio pokonuje Pan/Pani w drodze z domu do miejsca pracy/nauki? (odległość w jedną stronę) *
2. Za pomocą jakiego środka transportu pokonuje Pan/Pani drogę z domu do miejsca pracy/nauki? *
3. Jak często wykorzystuje Pan/Pani samochód w celu dojazdów do miejsca pracy/nauki? *
4. Jak często wykorzystuje Pan/Pani publiczny transport zbiorowy (autobus, bus) w celu dojazdów do miejsca pracy/nauki?* *
5. Jak często wykorzystuje Pan/Pani transport alternatywny (rower, hulajnoga, rowery elektryczne, hulajnogi elektryczne, inne) w celu dojazdów do miejsca pracy/nauki? *
6. Czy podróżował/a Pan/Pani kiedykolwiek pojazdem elektrycznym jako kierowca? Tak/Nie; Jeśli tak – to jakim? *
Required
7. Czy był(a)by Pan/Pani zainteresowany/zainteresowana bezpłatnymi testami pojazdów z napędem elektrycznym? *
Tak
Nie
Nie wiem
Samochód
Skuter
Rower
Hulajnoga
8. Czy był(a)by Pan/Pani zainteresowany/zainteresowana zakupem lub korzystaniem z ogólnodostępnych pojazdów z napędem elektrycznym? *
Zakup
Korzystanie
Żadna z opcji
Samochód elektryczny
Skuter elektryczny
Rower elektryczny
Hulajnoga elektryczna
9. Co skłoniłoby Pana/Panią do rezygnacji z podróży własnym samochodem na rzecz innych środków transportu w transporcie lokalnym / międzymiastowym?
W transporcie lokalnym
W transporcie międzymiastowym
Krótszy czas podróży
Bliżej zlokalizowane przystanki komunikacji publicznej
Wyższy komfort podróży komunikacją publiczną
Większa częstotliwość kursowania komunikacji publicznej
Niższy koszt podróży komunikacją publiczną
Możliwość pozostawienia samochodu w pobliżu przystanku autobusowego (system Park&Ride)
Większa dostępność miejsc parkingowych dla rowerów w pobliżu przystanku autobusowego
10. Co mogłoby Pana/Panią przekonać do alternatywnego środka transportu (samochodu elektrycznego / skutera elektrycznego / roweru elektrycznego, hulajnogi elektrycznej)?
Samochód elektryczny
Skuter elektryczny
Rower elektryczny
Hulajnoga elektryczna
Większa wiedza w zakresie dostępnych technologii
Niższa cena zakupu
Niski koszt przejazdu 1 km
Rozwinięta sieć publicznych stacji ładowania
Stacja ładowania blisko miejsca zamieszkania/pracy
Dofinansowanie w ramach ogólnodostępnych programów wsparcia
Ulgi podatkowe przy zakupie pojazdu
Dostępność dedykowanych (niższych) taryf na energię elektryczną dla posiadaczy pojazdów elektrycznych
Dostateczny zasięg jazdy na jednym pełnym ładowaniu
Udogodnienia, np. dedykowane miejsca postojowe dla pojazdów elektrycznych
Większa dostępność pojazdów na rynku
11. Jakie są Pana/Pani oczekiwania wobec wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań transportowych w gminie Białopole? *
Required
12. Jakie elementy w zakresie infrastruktury transportowej powinny według Pan/Pani zostać wdrożone na terenie gminy Białopole? *
Required
Metryczka
13. Wiek *
14. Status zawodowy *
15. Liczba osób w gospodarstwie domowym *
16. Liczba samochodów w gospodarstwie domowym *
17. Skąd Pan/Pani najczęściej czerpie informacje dotyczące gminy? *
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy