Popunite ovaj formular do 29. januara 2021. do 17 sati
1a. Ime i prezime prvog člana neformalne grupe *
1a. Adresa i grad *
1a. Broj telefona *
1a. Email *
1a. Trenutno zanimanje *
1b. Ime i prezime drugog člana neformalne grupe *
1b. Adresa i grad *
1b. Broj telefona *
1b. Email *
1b. Trenutno zanimanje *
1c. Ime i prezime trećeg člana neformalne grupe *
1c. Adresa i grad *
1c. Broj telefona *
1c. Email *
1c. Trenutno zanimanje *
1d. Ukoliko imate više od tri osobe u vašoj neformalnoj grupi, ovdje možete dopisati njihova imena i prezimena, adrese i gradove, brojeve telefona, mejlove i trenutna zanimanja.
2. Kako ste saznali za ovaj program? *
Required
3. Koje će geografsko područje pokrivati predložena lokalna fondacija? Koliki je broj stanovnika na tom području? *
4. Koja je vaša motivacija za pokretanje lokalne fondacije? Kako vidite trenutno stanje u zajednici, šta zajednica ima od potencijala i koji su glavni problemi sa kojima se ljudi suočavaju u svakodnevnom životu? Šta mislite da bi se od ovih problema moglo riješiti kroz rad lokalne fondacije? *
5. Na osnovu čega vjerujete da bi lokalna fondacija bila održiva u vašoj zajednici, šta u njoj postoji od resursa u vidu ljudi, materijalnih i nematerijalnih dobara i čemu od navedenih resursa mislite da možete da pristupite u relativno kratkom roku? *
6. Da li zajednica ima nekih drugih specifičnosti koje mogu da doprinesu uspijehu lokalne fondacije (razvijen sektor malih i srednjih preduzeća, prirodna bogatstva, turistički potencijal, aktivna dijaspora …)? *
7. Ko čini vašu neformalnu grupu, kakvo je prethodno iskustvo svakog od pojedinačnih članova/članica? *
8. Da li su predloženi članovi neformalne grupe zajednički ili pojedinačno već preduzimali akcije, inicijative ili na drugi način organizovali zajednicu zarad opšteg dobra? Opišite neku akciju na koju ste posebno ponosni? *
9. Da li ste već razmišljali o tome kakve bi uloge članovi neformalne grupe igrali u budućoj lokalnoj fondaciji i koje bi to uloge bile? *
10. Koliko vremena svaki od inicijatora može posvetiti razvoju lokalne fondacije u narednih 12 mjeseci? Dnevno, sedmično, mjesečno? *
11. Da li možete priložiti barem dva (2) kontakta osoba koje su značajne za zajednicu (iz javnog sektora, neprofitnih organizacija, medija ili preduzeća), koje imaju iskustvo prethodne saradnje sa vama kao članovima neformalne grupe koja se prijavljuje za program i koje bi mogle, po zahtjevu, dati preporuku za vas? *
12. Da li postoji još nešto što je relevantno za ovaj program i što želite da podijelite sa nama, a što nije obuhvaćeno odgovorima na prethodna pitanja? *
Ukoliko ste popunili prijavu, kliknite na dugme SUBMIT ispod. Hvala vam za prijavljivanje na program! Bićete obaviješteni o rezultatima vaše prijave.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of TRAG fondacija.