Prihláška na kurzy k Aspergerovmu syndrómu:  Ako pracovať s deťmi s AS                            Prevencia a zvládanie problémových situácií.          Novinka! Prezenčný kurz pre rodičov Komunikačné zručnosti a neurodiverzita
KURZ AKO PRACOVAŤ S DEŤMI S ASPERGEROVÝM SYNDRÓMOM

Kurz je realizovaný 2 spôsobmi: vo forme priamych online stretnutí s lektorkou alebo dištančnou formou. Online kurz pozostáva z troch trojhodinových stretnutí 26.septembra., 3.októbra. a 10.októbra 2022. v čase od 17:00 do 20:00. Online kurz prebieha cez aplikáciu ZOOM, je možné sa prihlasovať aj cez prehliadač.

Druhou možnosťou je dištančná forma, kde prihlásení účastníci dostanú k dispozícii sadu videí s rovnakým obsahom, ktoré si budú môcť pozrieť v čase, ktorý im vyhovuje. Začiatok dištančného kurzu je rovnako 26. septembra. Videá budú mať účastníci k dispozícii na pozretie 30 dní.  Videá pre dištančný kurz sú uložené na našej webovej stránke kde dostanete prístupové heslo do zamknutej sekcie.

Obsah kurzu Ako pracovať s deťmi s AS:
Prvé stretnutie: Aké sú deti a mladí ľudia s Aspergerovým syndrómom? Aké sú ich potreby a prečo reagujú tak, ako reagujú?
Ako s nimi pracovať doma a v škole? Ako ich podporovať aby mohli rozvinúť svoj potenciál? Akú úlohu hrá v našej práci s nimi vzťah?
Druhé stretnutie: Ako predchádzať preťaženiu v zmyslovom vnímaní alebo sociálnej oblasti? ako upraviť prostredie a fungovanie v škole? Na druhom stretnutí budeme pracovať aj s konkrétnymi príkladmi z praxe účastníkov, ktoré si pripravia medzi stretnutiami
Tretie stretnutie: Ako riešiť sociálne situácie, ako pracovať s emóciami a ako sa pripraviť na dospelosť? V čom sú dospelí AS odlišní ako deti a ako sa môžu uplatniť?
Dištančný kurz je rozdelený do 8mich videí. Obsah je totožný s online kurzom, avšak bez možnosti priamo konzultovať  konkrétne situácie.
Cena kurzu je 45 eur/ osoba za online kurz a 40 EUR/osoba za dištančný kurz. Svoju voľbu vyznačte v prihláške.

KURZ PREVENCIA A ZVLÁDANIE PROBLÉMOVÝCH SITUÁCIÍ

online v termínoch 17.októbra, 24.októbra. a 31.októbra. 2022 v čase od 17:00 do 20:00. Kurz pozostáva z troch stretnutí v uvedených termínoch cez platformu Zoom. Podmienkou účasti je absolvovanie kurzu Ako pracovať s deťmi s AS.

Obsah kurzu  Prevencia a zvládanie problémových situácií
Aké sú príčiny problémových situácií v komunikácii s deťmi s AS , ADHD a pod.?
Môže byť vzťah a rešpektujúca komunikácia základom predchádzania problémového správania?
Aké konkrétne techniky môžeme používať na rôzny typy situácií? Ako pracovať na sebe a svojich hraniciach, aby sme ich vedeli správne komunikovať? ako učiť naše deti novým modelom správania?
Kurz obsahuje praktické návody a postupy na riešenie problémových situácií a predchádzanie stresového správania u detí s AS, ADHD a inými formami neurodiverzity. Problémové situácie u týchto detí vyžadujú systematickú snahu zo strany dospelých, tvorbu návodov a modelov pre vhodné reakcie, ale aj prácu na sebe samom. Bude zameraný aj na riešenie konkrétnych situácií zo života a praxe účastníkov.
Cena kurzu Prevencia a zvládanie problémových situácií je 60 Eur/osoba. Svoju voľbu vyznačte v prihláške.

PREZENČNÝ KURZ PRE RODIČOV: KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI A NEURODIVERZITA

Prezenčný kurz je zameraný na osvojenie komunikačných zručností pre rodičov - porozumenie komunikačných vzorcov a potrieb detí s Aspergerovým syndrómom a ďalšími formami neurodiverzity ( ADHD, ADD, OCD, poruchy učenia, TS). Absolvovanie kurzu Vám umožní vyvarovať sa chýb v komunikácii a prístupe k Vášmu dieťaťu, a zároveň si osvojiť stratégie a postupy ako podporovať komunikačné stratégie dieťaťa a zlepšiť jeho adaptáciu v sociálnych situáciách. Rešpektujúci prístup vyžaduje prekonanie vlastných emočných a kognitívnych bariér a nastavení, a vytvorenie  bezpečia pre rozvoj dieťaťa. Naučíte sa ako komunikovať s ohľadom na špecifiká Vášho dieťaťa ( racionálny typ, úzkostný typ, odmietanie požiadaviek), ako formulovať požiadavky a podávať spätnú väzbu. Súčasťou sú techniky emočnej koregulácie a znižovanie záťaže prostredníctvom kognitívnych a neurodiverzite priateľských úprav.  Kurz pozostáva zo 6 tich 2,5 - 3 hodinových prezenčných stretnutí, bude sa konať v Senci v priestoroch A Centra na Svätoplukovej 40 vo frekvencii 1 x týždenne. Počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.

Prvý cyklus sa zameriava na vek do 10 rokov a začína vo štvrtok 6. októbra  (Ďalšie termíny sú 13.10., 20.10.,27.10.,3.11 a 10.11.2022) vždy v čase od 17:00 do 19:30
Druhý cyklus sa zameriava na vek od 10 do 17 rokov a začne v pondelok 7.11. (ďalšie termíny sú 14.11., 21.11., 28.11.,5.12. a 12.12.2022) vždy v čase od 17:00 do 19:30
Cena prezenčného kurzu Komunikačné zručnosti a neurodiverzita je 115 eur za celý cyklus, rodičovské páry hradia spoločnú sumu 195 EUR. Počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.

Kurzy vedie psychologička Viera Hincová, matka dospelej dcéry s AS, autorka podcastov Deti bez návodu a portálu #beznávodu, ktorá pôsobí ako lektorka kurzov o AS 7 rokov, k témam problémového správania, ľudských práv a inklúzii od roku 2001.

Po absolvovaní kurzu získate potvrdenie o účasti. Prosím, vyplňte všetky údaje v prihláške, aj tie, ktoré nie sú označené ako povinné, okrem tých, ktoré sa Vás netýkajú, napr. ak nežiadate faktúru tak nevyplníte fakturačné údaje.

Účastnícky poplatok v príslušnej výške prosíme uhradiť  na číslo účtu A Centrum vo FIO banka, a.s. SK0583300000002001281499, VS 260922

Prijatie prihlášky potvrdzujeme priebežne mailom, ku ktorému priložíme v prípade záujmu aj faktúru, link na online kurz dostanete najneskôr 24 hodín pred termínom konania. Prihláška je záväzná až po uhradení účastníckeho poplatku. Po jeho uhradení dostane e organizačné pokyny podľa typu kurzu. 

V prípade otázok volajte  p. Hincová, 0905 541 260, alebo píšte na acentrum@yahoo.com 

Pre každého účastníka je potrebné vyplniť prihlášku osobitne vzhľadom na potrebu súhlasu so spracovaním osobných údajov. Za pochopenie ďakujeme

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Meno *
Priezvisko *
Titul/y *
Želáte si dostať potvrdenie o účasti? *
Required
Telefónne číslo
Celá adresa, vrátane PSČ *
Organizácia (zamestnávateľ - len ak Vás vysiela na kurz)
Moje zaradenie ( ak sa zúčastňujete ako súkromná osoba napíšte vzťah k osobe s AS) *
Fakturačné údaje (Názov a adresa, IČO, DIČ, č.u.) ak požadujete faktúru
Prihlasujem sa na kurz(y)
poznámka: napíšte info ktoré sa inam nezmestilo
Súhlas so spracovaním osobných údajov *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy