H-DCN aanmeldingsformulier
Middels dit formulier kun je je aanmelden voor het lidmaatschap van de H-DCN (Harley-Davidson Club Nederland).

De H-DCN werkt zoals vastgelegd in de statuten, het huishoudelijk reglement en de verklaring Gegevensbescherming. Meer informatie hierover vind je op de website van de H-DCN (https://www.h-dcn.nl/home/hdcnalgemeneinformatie). Door je aan te melden als lid verklaar je hiermee akkoord te gaan.

Nadat je je aangemeld hebt nemen we contact met je op voor de verdere afhandeling.

Achternaam *
Hier dien je je achternaam in te vullen
Your answer
Initialen
Hier dien je je initialen in te vullen
Your answer
Voornaam *
Hier dien je de roepnaam in te vullen
Your answer
Tussenvoegsel
indien van toepassing dien je hier het tussenvoegsel in te vullen
Your answer
Adres *
Hier dien je je postadres in te vullen (straat en huisnummer)
Your answer
Postcode *
Hier dien je de postcode in te vullen
Your answer
Woonplaats *
Hier dien je je woonplaats in te vullen
Your answer
Land *
Hier dien je de naam van je land in te vullen (meestal Nederland)
Your answer
Telefoonnummer
Hier dien je het telefoonnummer in te vullen waarop we je telefonisch kunnen bereiken. Voorkeur voor mobiele telefoon
Your answer
E-Mail *
Hier dient u een correct e-mail adres in te veoren
Your answer
Geboorte datum *
Hier dien je je geboortedatum in te vullen
MM
/
DD
/
YYYY
Rekeningnummer (IBAN) *
Hier dien je je rekeningnummer op te geven voor automatische incasso contributie
Your answer
Geslacht *
Regio *
Hier dien je de regio te selecteren waar je je bij wil aansluiten
Clubblad *
Hier dien je aan te geven of je het clubblad wil ontvangen (Ja/Nee)
Soort lidmaatschap *
Hier dien je het soort lidmaatschap aan te geven
Motormerk
H-DCN leden dienen te beschikken over een van de hierna genoemde motoren . Hier dien je het motormerk van jouw motor te selecteren
Type motor
Hier dien je het motor type op te geven
Your answer
Bouwjaar
Hier dien je het bouwjaar van de motor op te geven
Your answer
Kenteken
Hier dien je het kenteken van je motor op te geven
Your answer
WieWatWaar *
SVP aangeven hoe je met de H-DCN in contact bent gekomen
Digitale nieuwsbrieven *
Hier kunt u aangeven of u digitale nieuwsbrieven wil ontvangen
Ondergetekende
Ondergetekende verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en zich te zullen houden aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de H-DCN (dit inzage op de website (https://h-dcn.nl/home/hdcnalgemeneinformatie), en of bij het regio- c.q. algemeen secretariaat).

Ondergetekende machtigt hierbij de H-DCN de jaarlijkse contributie te innen m.b.v. automatische incasso van haar of zijn bankrekening, tot schriftelijke wederopzegging, waarbij de termijn tot uiterlijk 01 november voor het komende jaar in acht genomen moet worden.

Vrijwaring
Met aanvaarding van het lidmaatschap verklaar je dat deelname aan activiteiten, wel of niet georganiseerd door of namens het bestuur van H-DCN, geheel voor eigen risico en rekening is. Het bestuur H-DCN, noch haar afzonderlijke bestuursleden c.q. commissarissen aanvaarden enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, direct of indirect, voortvloeiende uit activiteiten door of namens H-DCN
Datum voor akkoord *
Hier dien je de datum van ondertekening in te vullen
MM
/
DD
/
YYYY
Naam voor akkoord *
Hier dien je je naam als bevestiging van ondertekening in te vullen
Your answer
Aanmelding van personen onder de 18 jaar
Bij aanmelding van personen onder de 18 jaar dient het aanmeldingsformulier mede ondertekend te worden door ouder, verzorger, wettelijke vertegenwoordiger met als optie gezinslid
Naam voor akkoord
Hier dien je je naam als bevestiging van ondertekening in te vullen
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of H-DCN. Report Abuse - Terms of Service