INSCRIPCIÓ DE MENJADOR CURS 21/22 (per a alumnes nous al centre)
Cal omplir abans del dia 3 de setembre de 2021
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Nom i cognoms de l'alumne/a *
Data de neixement de l'alumne *
MM
/
DD
/
YYYY
Curs que farà *
Nom i cognoms del pare/mare/tutor 1 *
DNI del pare/mare/tutor 1 *
Telèfon del pare / mare/ tutor 1 *
Correu electrònic del pare /mare/ tutor 1 *
Nom i cognoms del pare/mare/tutor 2
DNI del pare/mare/tutor 2
Telèfon del pare / mare/ tutor 2
Correu electrònic del pare /mare/ tutor 2
Altres telèfons
Dies que farà ús del servei de menjador *
Required
Dies que farà ús del SAM
Es tindran en compte els nous horaris d'entrada a l'escola
de 7,30h a 9h
de 8h a 9h
de 8,30h a 9h
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dies que farà ús del SAT
Es tindran en compte els nous horaris de sortida de l'escola
de 16,30h a 18h
de 16,30h a 17,30h
de 16,30h a 17h
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
L'alumne/a té alguna al·lèrgia o intolerància? *
IMPORTANT: En cas afirmatiu cal posar-se en contacte directament amb La Cuca de Llum al mail: lacucadellum.lametlla@gmail.com i fer arribar el document de l'al·lergòleg per a que la cuina ho pugui tenir en compte.
Required
Anoteu el numero de compte on s'han de passar els rebuts mensuals *
Nom del titular del compte *
DNI del titular del compte *
El vostre fill/a necessita alguna atenció especial? Altres dades d'interès?
En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades LOPD, RGPD UE 679/2016 i LSSICE 34/ 2002, l’informem que les dades personals que recollim en el present formulari posat a la seva disposició per a la contractació del nostres serveis de menjador escolar, SAM-SAT o activitats extraescolars son necessàries per a la prestació, correcta gestió, administració i desenvolupament. Per aquest motiu els informem que les incorporarem als nostres sistemes de tractament de dades, tan manuals com automatitzats i que podrem remetre-li comunicacions sobre els diferents aspectes del servei, així com sobre les nostres activitats i/o novetats, a les adreces de correu electrònic facilitades per vostè. Conservació de dades. Les dades seran conservades mentre estigui vigent la seva relació amb LA CUCA DE LLUM CUINA I OCI, S.L. Un cop finalitzada aquesta relació, LA CUCA DE LLUM CUINA I OCI, S.L.,  mantindrà les dades el temps necessari pel compliment de qualsevol altra obligació establerta per la normativa vigent. LA CUCA DE LLUM CUINA I OCI, S.L., i el seu personal es comprometen al compliment del seu deure de guardar secret i de confidencialitat sobre les seves dades, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alternació, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.Cessió de les dades. Les dades aportades no es cediran a cap organització i/o empresa, excepte a les estrictament necessàries per a la correcta gestió i prestació dels serveis de menjador, SAM-SAT, acompanyament i/o activitats extraescolars, com per exemple a l’AMIPA ESCOLA BERTÍ. La finalitat d’aquestes cessions serà exclusivament per el desenvolupament d’aquestes funcions.Qualitat de les dades. Es obligatori comunicar per escrit a LA CUCA DE LLUM CUINA I OCI, S.L., qualsevol error que pogués apreciar i/o modificacions sobre les dades amb l’objectiu de que es procedeixi a la seva rectificació. Totes dues parts consideren que les dades que es troben als sistemes LA CUCA DE LLUM CUINA I OCI, S.L. són correctes, en cas de que no exerceixi el seu dret a rectificació.Exercici de drets. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, oposició dirigint la seva petició a  C/ANSELM CLAVÉ 6. 08480-L’AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA) o a: lacucadellum.lametlla@gmail.com , així com dirigir-se a l'Autoritat de Control competent (AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES) per presentar la reclamació que consideri oportuna.Demanem la seva autorització per a la publicació d’imatges dels seu fill a la nostra web i als nostres perfils en xarxes socials durant les activitats. L’autorització per la publicació d’imatges realitzada a LA CUCA DE LLUM CUINA I OCI, S.L. compren que puguem publicar fotografies del seu/s fill/s a la nostra pàgina web o perfils en xarxes socials, sense que en cap cas, donem un us diferent a d’aquestes imatges, ni proporcionem o publiquem els nom del titulars, ni cap altra informació addicional.
Declaro que he llegit atentament el present document, i amb la meva signatura consent i legitima expressament el tractament de les dades aportades amb les finalitats indicades en el present, inclòs el tractament de les dades de salut que per evitar qualsevol risc alimentari i/o específic s’hagin de tenir en compte, així mateix autoritzo a posar-les en coneixement dels professionals i/o personal auxiliar que per la seves funcions hagi de tenir aquest coneixement durant la prestació del serveis de menjador, SAM-SAT, serveis d’acompanyament i/o activitats extraescolars. *
Data *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy