ระบบลงทะเบียนประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2563
เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
ตามที่มติคณะรัฐมตรีเห็นชอบเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นั้น โดยให้สถานศึกษาจัดการด้านต่างๆ โดยไม่รวมบุคคลเป็นจำนวนมากในสถานที่เดียวกัน
ดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองลงทะเบียนแสดงตนเพื่อรับทราบข่าวสารการประชุมผู้ปกครองจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Nawamintrachutit Industrial and Community College. Report Abuse