INSCRIPCIÓN CURSOS PROGRAMA INTEGRADO
Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao
NOME E APELIDOS *
TELÉFONO *
CORREO ELECTRÓNICO
DNI *
CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
De conformidade co establecido no REGULAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os datos que vostede nos facilite serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao con CIF G32008765 e domicilio social sito en C/Ricardo Martín Esperanza, s/n de San Cibrao das Viñas provincia de Ourense C. P.:32901, coa finalidade de formar parte da base de datos do programa integrado de emprego de Galicia, Poliemprego V. Mediante a firma do presente documento vostede dá o seu consentimento expreso para o tratamento dos seus datos coa finalidade mencionada. Os seus datos serán conservados durante o prazo estritamente necesario e serán borrados cando transcorrese un tempo sen facer uso dos mesmos. Procederase a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados e que vostede se compromete a notificarnos calquera variación. De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como revogar o consentimento prestado, dirixindo a súa petición á dirección postal indicada ou ao correo electrónico multiusos@poligonosancibrao.com e poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.
CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS: *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy