Klachten en geschillen in het hoger onderwijs

Via deze korte vragenlijst wil het ISO een beeld krijgen van de bekendheid van studenten met het juridisch loket, het indienen van klachten en geschillen. De vragenlijst is anoniem en de ingevulde gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het onderzoek naar de rechtspositie van de student.
    This is a required question

    Captionless Image
    This is a required question