แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
เรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม
ทางศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ใคร่ขอความกรุณากรอกข้อคิดเห็นของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์ฯอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลผู้ประเมิน *
ชื่อ/หน่วยงาน
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ปัจจุบันท่านใช้บริการใดของ ADCET (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ
ท่านต้องการให้ ADCET ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้ท่านทราบโดย
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการ
1.ความสะดวกและความชัดเจนในการขอรับบริการ *
ปรับปรุง
ดี
2.การให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม ก่อนและหลังการให้บริการ *
ปรับปรุง
ดี
3.การให้ความรู้และคำแนะนำต่างๆในการรับบริการ *
ปรับปรุง
ดี
4.การส่งมอบงานตรงตามเวลาที่ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไขการให้บริการ *
ปรับปรุง
ดี
5.ความน่าเชื่อถือของข้อมูล *
ปรับปรุง
ดี
6.มีเอกสารให้ความรู้/website/โปรแกรมส่วนลด/แบบฟอร์มสะดวกต่อการรับบริการและการประชาสัมพันธ์ *
ปรับปรุง
ดี
7.ความพึงพอใจในภาพรวม *
ปรับปรุง
ดี
ส่วนที่ 3 ประเด็นที่ต้องการให้ ADCET พัฒนา/ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms