แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
เรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม
ทางศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ใคร่ขอความกรุณากรอกข้อคิดเห็นของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์ฯอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่มีชื่อ
ข้อมูลผู้ประเมิน *
ชื่อ/หน่วยงาน
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ปัจจุบันท่านใช้บริการใดของ ADCET (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ
ปัจจัยใดที่ทำให้ท่านตัดสินใจใช้บริการกับ ADCET (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการ
พอใจมาก (5)
พอใจ (4)
ปานกลาง (3)
ไม่พอใจ (2)
ควรปรับปรุง (1)
ความสะดวกและความชัดเจนในการขอรับบริการ
การให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม ก่อนและหลังการให้บริการ
ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาและให้บริการด้วยความเอาใจใส่
การส่งมอบงานตรงเวลาที่ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไขการให้บริการ
ความน่าเชื่อถือขอข้อมูล
ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์
ความพึงพอในภาพรวม
ส่วนที่ 3 ประเด็นที่ต้องการให้ ADCET พัฒนา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms