ANKIETA NA TEMAT WYSTĘPOWANIA ZJAWISKA PRZEMOCY DOMOWEJ W GMINIE ŁĄCKO
Szanowni Mieszkańcy Gminy Łącko!

Zwracamy się do Państwa z prośba o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli ocenić skalę problemu zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Łącko oraz opracować diagnozę przydatną do tworzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na kolejne lata.

Aby opracować diagnozę potrzebna jest współpraca całej społeczności lokalnej.
Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.
1. Jak Pan/Pani sądzi, czy w naszej gminie występuje zjawisko przemocy domowej? *
2. Miejscowość zamieszkania *
3. W jakich rodzinach najczęściej występuje przemoc? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *
Required
4. Jakie zna Pan/Pani rodzaje przemocy domowej? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *
Required
5. Które z zachowań zaliczyłby Pan/Pani, jako mające znamiona przemocy? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *
Required
6. Co według Pana/Pani jest najczęstszą przyczyną przemocy w rodzinie? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) *
Required
7. Jakie Pani/Pana zdaniem czynniki mogą mieć wpływ na postępowanie sprawców przemocy w rodzinie? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) *
Required
8. Kto według Pana/Pani najczęściej pada ofiarą przemocy w rodzinie? *
Required
9. Kto według Pana/Pani najczęściej jest sprawcą przemocy w rodzinie? *
10. Czy zna Pan /Pani w naszej gminie rodzinę, w której stosowana jest przemoc domowa? *
11. Czy był Pan/Pani świadkiem przemocy domowej? *
12. JEŚLI TAK - TO - Jakie Pan/Pani podjął działania? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
13. Jak Pan/Pani uważa, czy przemoc to sprawa prywatna i nikt nie powinien się wtrącać? *
14. Czy wie Pan/Pani gdzie szukać pomocy w Gminie Łącko w przypadku doświadczania przemocy w rodzinie? *
15. Pana/Pani zdaniem na pomoc jakich instytucji może liczyć ofiara przemocy z terenu Gminy Łącko? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) *
Required
16. Czy Pani/Pana zdaniem ofiary przemocy na terenie Gminy Łącko mogą liczyć na pomoc? *
17. Czy postrzega Pan/Pani przemoc w rodzinie jako istotny problem na terenie gminy? *
18. Jak Pan/Pani ocenia prowadzone w gminie działania profilaktyczne związane z problemem przemocy w rodzinie? *
19. Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć, aby przeciwdziałanie przemocy było bardziej skuteczne? (Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) *
Required
20. Czy słyszał Pan/Pani o Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łącko? *
21. Czy w wychowaniu dzieci stosujesz kary fizyczne? *
22. Czy uważasz, że nie należy stosować kar fizycznych? *
23. Jak Pan/Pani uważa, czy istnieją okoliczności, które usprawiedliwiałyby stosowanie przemocy *
24. Pana/ Pani zdaniem regulacje prawne zakazujących stosowania kar fizycznych są: *
25. Jak Pana/ Pani uważa czy członkowie rodziny powinni interweniować widząc, że dziecko jest źle traktowane przez swoich rodziców? *
26. Czy Pana/ Pani zdaniem istnieje gwałt w małżeństwie? *
27. Jeżeli TAK to – jakie Pana/ Pani podjąłby działania? *
28. PŁEĆ *
29. Wiek *
30. Wykształcenie *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy