Formularz zgłoszeniowy: Konferencja: Samorząd powiatowy i wojewódzki – ocena funkcjonowania i wyzwania na przyszłość
Warszawa, 17 grudnia 2018 r., Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana,
ul. Wóycickiego 1/3
1. Imię i nazwisko *
Your answer
2. Uczelnia *
Your answer
4. Rok i kierunek studiów magisterskich/doktoranckich *
Your answer
5. Email *
Your answer
6. Telefon *
Your answer
7. Proponowany temat wystąpienia *
Your answer
8. Numer panelu dyskusyjnego *
Your answer
9. Informacja na temat udziału w konkursie na najlepszą pracę (T/N) *
Your answer
10. Abstrakt *
Your answer
Wymogi dotyczące abstraktów:
1. Abstrakt powinien być załączony jako część formularza zgłoszeniowego;
2. Długość tekstu nie powinna przekraczać 1 strony (1800 znaków ze spacjami);
3. Formatowanie tekstu: font Times New Roman; rozmiar 12; interlinia 1,5; marginesy 1,5;
4. Forma tekstu ciągłego, bez przypisów.
Wymogi dotyczące tekstu referatów (w sytuacji zakwalifikowania do udziału w konferencji):
Długość tekstu 20 tys. znaków ze spacjami oraz zachowanie zasad publikacji określonych w Kwartalniku Młody Jurysta:
http://wpia.uksw.edu.pl/node/3147
Przesłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
1. wyrażeniem zgody na przesyłanie wiadomości mailowych dotyczących Konferencji;
2. wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celach organizacji Konferencji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestnik ma prawo do wglądu, poprawiania, usuwania, żądania zaprzestania przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz kontrolowania przetwarzania danych osobowych w trybie przewidzianym przez prawo.

Wgląd do danych osobowych jest możliwy poprzez kontakt na adres mailowy: konferencja.samorzad.uksw2018@gmail.com

Informacja o ochronie danych osobowych (RODO):
https://uksw.edu.pl/images/artykuly/uniwersytet/RODO/25052018_klauzla_info.pdf

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service