รายงานผลการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลเมืองปาน (ภายนอก รพ.)
แผนก / ฝ่าย *
ตำแหน่ง
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
Your answer
นามสกุล
Your answer
หัวข้อ โครงการอบรม ประชุม ที่เข้าร่วมอบรม ประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมนำการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิและระบบบริการสุขภาพประชาชนเชิงรุกระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2560
Your answer
ประเภทการอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน
การประชุมครั้งนี้ไปโดย
งานที่เกี่ยวข้อง
งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ระบุ
Your answer
หน่วยงานผู้จัด
หน่วยงานผู้จัดอื่นๆ ระบุ
Your answer
จำนวนวันที่เข้าประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน
Your answer
สภานที่อบรม/ ประชุม / ศึกษาดูงาน
Your answer
วันที่เริ่มอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน
MM
/
DD
/
YYYY
วันที่สุดท้ายของการประชุมอบรม
MM
/
DD
/
YYYY
ประเภทงบประมาณที่ใช้
รวมทั้งหมด
Your answer
ได้แก่ค่าต่าง ๆ เหล่านี้
ค่าลงทะเบียน
Your answer
ค่าเดินทาง
Your answer
เบี้ยเลี้ยง
Your answer
ค่าที่พัก
Your answer
ค่าอื่นๆ ระบุ
Your answer
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรครั้งนี้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความรู้ที่ได้รับ การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดย COC,FCT
Your answer
การนำไปใช้ประโยชน์ในงานที่รับผิดชอบ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service