ฟอร์มแจ้งผลทดสอบและข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อขอยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชา TU104
สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มธ. (ทุกวิชาเอก) กรอกข้อมูลในฟอร์มนี้เพื่อยื่นผลคะแนนอื่นๆ (นอกเหนือจาก ONET) ในการขอยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชา TU104 การคิด อ่าน เขียน อย่างมีวิจารณญาณ
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก/รหัสนักศึกษามธ. 10 หลัก *
Your answer
คำนำหน้า *
ชื่อ (ภาษาไทย) *
Your answer
นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
วิชาเอก
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก *
เช่น 02-345-6789 หรือ 081-234-5678 หรือ 053-123-456
Your answer
ระบุลิงก์ไปยังพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ที่มีไฟล์สำเนาเอกสารผลการทดสอบ *
Your answer
ระบุประเภทของผลการทดสอบ (เลือก 1 ประเภทเท่านั้น) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service