Deklaracja członkowska
Wypełnij poniższą deklarację członkowską, na jej podstawie przygotujemy wersję papierową, którą podpiszesz podczas spotkania — dorośli kandydaci osobiście, w imieniu małoletnich rodzic/opiekun.

Członkostwo może zostać przyznane uchwałą zarządu klubu, w której zostanie ustalony również obowiązek składkowy. Informację o przyjęciu/odmowie prześlemy pocztą elektroniczną.

Uczniowski Klub Sportowy Luks / Legnicka 65, 54-205 Wrocław
Email *
dane kandydata
imię i nazwisko *
data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
miejsce urodzenia *
szkoła / uczelnia
adres/adresy zamieszkania *
nr telefonu, email
dane kontaktowe rodziców / opiekunów (dotyczy małoletnich kandydatów)
imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu i email
imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu i email
Oświadczenia *
Oświadczam, że chcę przystąpić do Uczniowskiego Klubu Sportowego Luks. Zapoznałem/zapoznałam się ze statutem, wynikającymi z niego prawami i obowiązkami, chcę aktywnie realizować jego cele.

Wyrażam zgodę na:
☐ gromadzenie i przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji celów statutowych klubu,
☐ rejestrację i upowszechnianie wizerunku w celu promocji działalności klubu,
☐ rejestrację i przetwarzanie parametrów fizjologicznych, psychologicznych, zdrowotnych w celu wdrożenia odpowiednich metod treningu w kierunku:
 a) uzyskania wyższej formy sportowej,
 b) usunięcia bądź złagodzenia wad postawy lub innych wad zdrowia,
 c) dostosowania jego intensywności do możliwości zawodnika.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Uczniowski Klub Sportowy Luks. Report Abuse