Thầy/Cô dựa vào tiêu chí/yếu tố nào để lựa chọn công cụ phù hợp cho ứng dụng vào giảng dạy?
Tôi chọn công cụ/phần mềm/ứng dụng này để phục vụ cho giảng dạy/học tập bởi vì nó *
Có thể lựa chọn hơn một tiêu chí. Nếu chọn Other (Tiêu chí khác), xin vui lòng ghi rõ tiêu chí gì.
Required
Theo bạn, (những) tiêu chí nào quan trọng nhất? Và vì sao? *
Bạn có thể đưa thêm một số bình luận liên quan tới các tiêu chí trên nếu muốn.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.