Koncepce hospodaření s vodou a boj se suchem
pro vybrané obce v Mikroregionu Ostrožsko - Veselsko

Prosíme o vyplnění 7 otázek a v další části o volitelné vyplnění kontaktu na Vás.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Z jaké obce jste? *
2. Problematika vody a sucha úzce souvisí s klimatickou změnou. Jak závažný problém podle vás klimatická změna v současnosti pro vaši obec představuje?
Clear selection
3. V čem spatřujete Vy nejvýznamnější dopady klimatické změny na území obce (v minulosti, posledních 5 let a v současnosti). Je možné zvolit více odpovědí.
4. Které problémy a rizika, spojené s dopady změny klimatu, považujete za nejzávažnější? Hodnota 1 je nejméně závažná, hodnota 5 nejzávažnější.
Málo závažný
Středně závažný
Velmi závažný
Přívalové srážky
Povodně
Kroupy
Silný vítr
Holomrazy
Vlny veder
Sucho (dlouhodobé sucho, sucho v potocích, řekách, studnách)
Sesuvy půdy
Požáry
Vlivy na zdraví obyvatel
Degradace půdy
Snižování a ohrožení biodiverzity
Clear selection
5. K předchozí otázce, "které problémy a rizika spojené s dopady změny klimatu ve vaší obci považujete za nejzávažnější" můžete uvést i konkrétní místo v obci, lokalitu, která je ohrožena.
6. Co podle Vás v obci chybí a mohlo by přispět k ochraně klimatu nebo adaptaci na klimatickou změnu? Možno uvést konkrétní místo v obci nebo z vlastní zkušenosti Vás napadnou příklady dobré praxe z okolních obcí, jiných míst v ČR i v zahraničí? .......... např. lepší hospodaření se srážkovou vodou, doplnění vodních prvků (pítek, mlžítek), více zeleně a lepší péče o rostliny, přístup k řece nebo vodní ploše, tvorba malého mokřadu či tůňky na pozemcích obce, výsadba a péče o zeleň, lepší připravenost na krizové situace (povodně, vichr) apod.
7. Jak vy osobně pociťujete dlouhodobý deficit vody a tím způsobené sucho? .......např. snížená hladina vody ve studních; vyšší spotřeba vody na zavlažování zahrádek, bazénů; nedostatek zastíněných míst a zelených ploch v obci, velké betonové plochy; sucho na zahrádce; nedostatek vody ve vodních tocích; snaha o využití srážkové vody na pozemcích atd.); obecný popis toho co vás napadne
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy