Registracija
Siekdami padėti mokiniams kuo greičiau įveikti mokymosi sunkumus, kviečiame savanorius padėti jiems mokytis gyvai ar nuotoliniu būdu. Reaguodami į karą Ukrainoje, plečiame savo veiklą ir ieškome savanorių, norinčių padėti iš Ukrainos atvykstantiems vaikams ir jaunuoliams.

Laukiame savanorių, kurie:
🟡 nori dirbti su vaikais ir (ar) paaugliais;
🟡 yra 16 ir daugiau metų
 
Minimali savanorystės trukmė - 2 mėnesiai.
 
Pradėti savanorišką veiklą galite tik sudalyvavę 4-5 val. trukmės nuotoliniuose praktiniuose mokymuose, kuriuose susipažinsite: kaip kurti ryšį su vaikais ir paaugliais ir palaikyti gerus santykius su jais: vaikų ir paauglių jausmai, savijauta, elgesys, bendravimas ir kaip reikėtų į juos reaguoti; vaikų saugumas, kaip atpažinti smurtą ir kokių priemonių imtis. Mokymai yra privalomi.
Individualiai derinsime jūsų savanorystės galimybes su mokinių poreikiais.
 
Asmens duomenų tvarkymas ir apsauga:
 
Jūsų asmeniniai duomenys renkami savanoriškos veiklos sutarties sudarymo tikslu.
 
Apie asmenis, su kuriais planuojame sudaryti savanoriškos veiklos sutartį, pagal LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 str., bus renkama informacija apie (ne)teistumą. Tam, kad galėtumėme gauti šią informaciją iš Informatikos ir ryšių departamento žemiau prašome pateikti savo asmens kodą. Priešingu atveju su Jumis negalėsime sudaryti savanoriškos veiklos sutarties.
 
Jei su jumis bus sudaryta savanoriškos veiklos sutartis – informaciją saugosime penkis metus pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymo dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo punktą Nr. 5.24 ( https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.394402/asr), o jei su jumis nebus sudaryta savanoriškos veiklos sutartis saugosime jūsų duomenis iki projekto pabaigos.
 
Anketoje nurodytų duomenų valdytojai:
Nacionalinis švietimo NVO tinklas. Juridinio asmens kodas 305397669. El. paštas: judita@svietimotinklas.lt.
 
El. paštas pasiteiravimui: kotryna@svietimotinklas.lt
 
Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti LR valstybės institucijoms, LR švietimo įstaigoms, duomenų talpyklų paslaugas teikiančiai bendrovei.
 
Toliau šioje formoje prašome jūsų atsakyti į klausimus apie save ir jūsų savanoriškos veiklos galimybes, kurie mums padės suderinti Jūsų galimybes su mokinių poreikiais.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatytais atvejais ir apimtimi, duomenų subjektas turi šias teises: Žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą; Susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją; Prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis; Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis; Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą; Teisę į duomenų perkeliamumą; Nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi; Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt). *
Nurodykite savo asmens kodą *
Jūsų vardas *
Jūsų pavardė *
Jūsų tel. numeris *
Jūsų el. pašto adresas *
Nurodykite savivaldybę, kurioje gyvenate? *
Jūsų amžius *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy