Sprzedaż w czasach pandemii
Sign in to Google to save your progress. Learn more
METRYCZKA
Pracuję w sprzedaży *
Przed wybuchem pandemii zarządzałem(am) zespołem *
Moja branża została bezpośrednio dotknięta skutkami pandemii (zamknięcie/ ograniczenia) *
W trakcie "lockdown" (ogólnopolskie ograniczenia) Dział Sprzedaży w mojej firmie pracował w trybie *
RYNEK
W porównaniu z poprzednim rokiem *
Zdecydowanie się NIE zgadzam
Raczej się NIE zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
Sprzedawanie jest trudniejsze
Zamknięcie transakcji trwa dłużej
Wzrosła rola poleceń i referencji
Moja firma utraciła część klientów
Relacje z klientami się wzmocniły
Konkurencja na rynku jest większa
KLIENCI w porównaniu z poprzednim rokiem *
Zdecydowanie się NIE zgadzam
Raczej się NIE zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
zmienili zachowania zakupowe
są bardziej wymagający
mniej inwestują
mają problemy z regulowaniem płatności
są bardziej otwarci w rozmowach
Moja firma obsługuje klientów sektora *
Jeśli w poprzednim pytaniu wskazałeś(aś) B2B lub B2B i B2C, czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że Twoi klienci
Zdecydowanie się NIE zgadzam
Raczej się NIE zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
utracili część swoich klientów
ograniczyli skalę biznesu
ograniczyli zatrudnienie
zmienili profil swojej działalności
Clear selection
MOJA PRACA
W ciągu ostatnich 6 miesięcy zmieniłem(am) pracę *
W ciągu ostatnich 6 miesięcy zatrudniłem(am) nową osobę *
Z powodu skutków pandemii musiałem(am) zwolnić członka mojego zespołu *
W okresie od marca 2020 do dziś w porównaniu do ubiegłego roku *
Zdecydowanie się NIE zgadzam
Raczej się NIE zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
Wyniki sprzedażowe mojego zespołu są gorsze
Mój budżet został obcięty
Mój zespół rzadziej spotyka się z klientmi
Biorę udział w większej ilości zdalnych spotkań z klientami
Sprzedawanie przez telefon jest trudniejsze
Spadła skuteczność spotkań mojego zespołu z klientami (zamykają mniej transakcji)
Mam więcej pracy administracyjnej
Nowy model pracy wpłynął na relacje moich handlowców z klientami *
W czasie "lockdown" (ogólnopolskie ograniczenia) *
Zdecydowanie się NIE zgadzam
Raczej się NIE zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
Styl mojej pracy bardzo się zmienił
Zmienił się system wynagradzania (premiowania) w mojej firmie
Wydłużył się proces decyzyjny w firmie
Pogorszył się przepływ informacji w firmie
Starałem(am) się mocniej motywować zespół do pracy
Częściej kontaktowałem(am) się ze swoim zespołem
Starałem(am) się bardziej integrować zespół
Robiłem(am) regularne zdalne spotkania zespołu
Regularnie informowałem(am) zespół o działaniach firmy
Poczucie przynależności do zespołu u moich pracowników zmalało
Mój zespół był znużony pracą
Zachęcałem(am) moich pracowników do udziału w firmowych szkoleniach on-line
Brałem(am) udział w szkoleniach online na własnę rękę
W trakcie lockdown najbardziej brakowało mi... *
Zdecydowanie się NIE zgadzam
Raczej się NIE zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
kontaktu z klientami
kontaktu z zespołem
kompetencji w zarządzaniu w zmieniającej się sytuacji
narzędzi do motywowania zespołu
informacji zwrotnej od przełożonego
informacji o działaniach firmy
Miałem(am) trudności w *
Zdecydowanie się NIE zgadzam
Raczej się NIE zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
utrzymaniu standardów pracy zespołu
motywowaniu zespołu do pracy
prognozowaniu sprzedaży
wyznaczaniu celów
komunikowaniu się z zdalnie z zespołem
zmotywowaniu siebie do pracy
techniczną strona pracy zdalnej
Dzisiaj... *
Zdecydowanie się NIE zgadzam
Raczej się NIE zgadzam
Nie mam zdania
Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
Mój zespół jest bardziej kreatywny w poszukiwaniu rowiązań
Mam wystarczające kompetencje do zarządzanie zespołem zdalnie
Moja firma działa/ będzie działała hybrodowo – zdalnie/stacjonalnie
Chciał(a)bym pracować zdalnie także po pandemii
Będę korzystał ze szkoleń on-line
Mój zespół jest gotowy na pracę zdalną
Co jest dla Ciebie najtrudniejsze w nowej rzeczywistości?
Jak motywujesz swój zespół
Co Ciebie motywuje do pracy?
Jeśli chcesz orzymać raport z tego badania, zostaw mi swojego maila
(Pozostawienie maila nie jest zapisem na newsletter, użyję go tylko w komunikacji dotyczącej tego raportu. Informacje dotyczące przechowywania Twoich danych znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności na stronie sprzedajacynaukowiec.pl (szukaj w stopce))
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Siennicki.net. Report Abuse