Suirbhé Pobal Chrotshléibhe
Is mian linn do thuairimí maidir leis an Ghaeilge sa cheanntar a bhailiú, le go mbeidh muid in ann freastal níos fearr a dhéanamh ar ár mbaill.  Tá muid buíoch díot as an fhoirm seo a chomhlíonadh chun cuidiú le forbairt na teanga.  Tá an obair forbartha seo a dhéanamh ag Pobal Chrotshléibhe, i gcomhar le Glór na nGael, agus beidh torthaí an tsuirbhé seo ar fáil ag oifigí leasmhara Glór na nGael chomh maith,  Ní choinneoidh Glór na nGael aon sonraí  teagmhála tar éis do phróiseáil an tsuirbhé seo bheith curtha i gcrích.. Má roghnaíonn tú do sheoladh ríomhphoist a thabhairt do Phobal Chrotsléibhe chun tuilleadh eolais a fháil, ní chuirfear chugat ach eolas ábharach bunaithe ar na suimeanna léirithe anseo. Is féidir díchlárú ag am ar bith trí fhreagra a thabhairt ar aon ríomhphost leis an teachtaireacht 'STOP'.  Níl aon eolas teagmhála pearsanta eile á bhailiú ar an fhoirm seo.  

We are grateful to you for sharing your thoughts regarding the Irish language in the area. This will help to inform Pobal Chrotshléibhe regarding future language provision and planning. This language development work is being undertaken by Pobal Chrotshléibhe, with assistance from Glór na nGael, and the results of this survey will be available to relevant members within both organisations. Glór na nGael will not store any contact information beyond the completion of the survey period and no contact information will be shared at any period. Should you choose to receive further information from your club, only relevant information based on the preferences indicated on this form will be sent.  You may unsubscribe from this service at any time by replying with the message 'STOP'.  This form collects no other personal contact information.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Cén aois thú | What age are you?
Clear selection
Cad é tír do bhreithe | Where were you born?
Clear selection
Cá bhfuil gnáthchónaí ort | Where do you live?
Clear selection
Cad é mar a dhéanfá cur síos ar do chumas i dtaobh labhairt na Gaeilge? Describe your ability to speak Irish?
Clear selection
Cad é mar a dhéanfá cur síos ar chumas Gaeilge do pháistí? How much Irish do your children have?
Clear selection
Cé chomh minic is a labhraíonn tú Gaeilge?  How often do you speak Irish?
Clear selection
Cé leis a labhraíonn tú Gaeilge? Who do you speak Irisk with?
Clear selection
Ar mhaith leat cur le do scileanna Gaeilge? Would you like to add to you Irish language skills?
Clear selection
An bhfuil clann agat sa chóras Gaelscolaíochta? Is your family in Irish medium education
Clear selection
An bhfuil an Ghaeilge a úsáid sa bhaile mar theanga tí agaibh? Is Irish the language of the family at home?
Clear selection
An bhfuil ról/post agat sa chóras Gaelscolaíochta? Do you have a job/ role in Irish medium education
Clear selection
An raibh tú riamh nó an mbíonn tú rannpháirteach in aon imeachtaí Gaeilge i gceantar Chrotsléibhe? Have you ever been or are you involved in any Irish language events in the Crotshléibhe area?
Clear selection
Ar mhaith leat bheith níos rannpháirtí in imeachtaí áitiúla Gaeilge? | Would you like to be more involved in local Irish language events?
Clear selection
Cén saghas imeachtaí Gaeilge ar mhaith leat bheith rannpháirteach iontu/bheith curtha ar fáil duit agus do do mhuintir? What kind of Irish language events would you like to be involved in / provided to you and your family?
Clear selection
Cad iad na seirbhísí ar mhaith leat/le do mhuintir níos mó Gaeilge a fheiceáil ann? | What services would you / your family like to see more Irish in?
Clear selection
Tabhair samplaí de na seirbhísí Gaeilge breise gur mhaith leat a fheiceáil | Give examples of the additional Irish language services you would like to see
Ar mhaith leat go mbeadh an Ghaeilge níos feicseanaí in áiteanna poiblí i do cheantar? | Would you like Irish to be more visible in public places in your area?                                       Tabhair samplaí | Give examples
Ar mhaith leat go mbeadh ionad Gaeilge ann sa cheantar seo? | Would you like an Irish language center in this area?
Clear selection
Cad iad na seirbhísí gur mhaith leat a fheiceáil in ionad Gaeilge?  | What services would you like to see at the Irish language center?
Cad é an tosaíocht, dár leat, maidir le freastal ar an ghlúin úr, óg le Gaeilge sa cheantar? |What are the priorities for the new generation of young Irish speakers in the area?
Cén saghas tacaíochta ar chóir a bheith á sholáthar don chóras Gaelscolaíochta? | What kind of support should be provided for the Irish medium education system?
Cén saghas tacaíochta trí Ghaeilge ar chóir a bheith á sholáthar don chóras Scolaíochta? What kind of Irish language support should be provided for the education system?
Tabhair aon eolas/tuairimí breise anseo. | Please provide any additional information / comments here.
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Glor na nGael. Report Abuse