Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie "Gotowe na wszystko"
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
Email *
Wykształcenie *
Proszę zaznaczyć kryteria, które Pani spełnia? *
Required
Skąd się Pani dowiedziała o naszym projekcie? *
Required
Co Panią skłoniło do podjęcia decyzji o udziale w projekcie "Gotowe na wszystko"? *
Imię i nazwisko, Miejsce zamieszkania, Data urodzenia, Telefon *
Oświadczenie uczestniczki projektu „Gotowe na wszystko”
Oświadczam, że:
 dane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą
 zapoznałam się z zasadami uczestnictwa w projekcie „Gotowe na wszystko”
 zostałam poinformowana, że projekt jest finansowany ze środków otrzymanych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
 dobrowolnie zgłaszam chęć uczestnictwa w projekcie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Stowarzyszenie Babska Wyspa
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych pozyskiwanych podczas realizacji projektu „Gotowe na wszystko” finansowanego ze środków otrzymanych w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 jest Stowarzyszenie Babska Wyspa z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 140/2-3, adres e-mail: babskawyspa-elblag@wp.pl
2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania w/w projektu. Podstawa prawna zbierania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie „Gotowe na wszystko”.
5. Państwa dane będą podlegały udostępnieniu w celach sprawozdawczych Instytucji Zarządzającej projektem tj. Narodowemu Instytutowi Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2025.
7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Termin składania formularza do 20.06.2019 w siedzibie Stowarzyszenia osobiście, elektorniczne, pocztą lub emailem.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy