Latihan Ujian Selaras 1 PAF4
Prinsip Perakaunan Tingkatan 4
Nama *
Kelas *
Soalan 1 dan 2 adalah berdasarkan rajah kitaran perakaunan di bawah
Captionless Image
Clear selection
Apakah yang dimaksudkan dengan X? *
1 point
Nyatakan apakah Y? *
1 point
Cabang perakaunan yang manakah berkaitan dengan proses penyediaan Penyata Kewangan? *
1 point
Badan perakaunan yang manakah berfungsi memberi pentauliahan dalam bidang Perakaunan Pengurusan? *
1 point
Antara tokoh berikut, yang manakah dikenali sebagai Bapa Perakaunan? *
1 point
Encik Ahmad merekod barang niaga ke dalam akaunnya dalam nilai ringgit. Andaian perakaunan yang manakah diaplikasi oleh Encik Ahmad? *
1 point
Libas Stress & Co merekod premis yang dibina pada 2010 pada harga kos. Prinsip perakaunan yang manakah diamalkan oleh Libas Stress & Co? *
1 point
Kelaskan butir-butir yang diberi kepada aset , liabiliti , ekuiti pemilik, hasil dan belanja dengan menanda pada lajur yang berkenaan *
12 points
Aset
Liabiliti
Ekuiti Pemilik
Hasil
Belanja
Bank
Insurans
Kenderaan
Akaun Belum Terima
Pinjaman koperasi
Akaun Belum Bayar
Dividen diterima
Jualan aset
Stok barang niaga
Belanja am
Upah pekerja
Hibah simpanan
Soalan 9 hingga 13 adalah berdasarkan jadual berikut.
0 points
Captionless Image
Clear selection
Berapakah nilai modal? *
3 points
Kirakan nilai liabiliti bukan semasa. *
1 point
Berapakah nilai aset semasa? *
3 points
Berapakah nilai Aset Bukan Semasa? *
1 point
Berapakah nilai liabiliti semasa? *
1 point
Tandakan benar atau salah bagi pernyataan yang menggambarkan sebuah entiti perniagaan syarikat. *
5 points
Benar
Salah
Didaftarkan di bawah Akta Perkongsian 1961
Pemilikan oleh 2 hingga 20 orang pemilik
Liabiliti tidak terhad
Modal diperolehi melalui jualan saham
Mempunyai perkataan 'Sendirian Berhad' atau 'Berhad' pada nama perniagaan
Pulangan masuk merupakan kontra kepada akaun... *
1 point
Apakah kesan kepada persamaan perakaunan apabila pemilik memulakan perniagaan dengan membawa masuk tunai dan kenderaan? *
2 points
Meningkat
Berkurang
Tidak berubah
Asset
Liabiliti
Ekuiti Pemilik
Apakah kesan kepada persamaan perakaunan sekiranya perniagaan menerima diskaun tunai ketika menyelesaikan baki Akaun Belum Bayar? *
3 points
Meningkat
Berkurang
Tidak berubah
Aset
Liabiliti
Ekuiti Pemilik
Terlungkup Enterprise menggunakan kod berikut untuk membina carta akaun mereka.Apakah kod yang paling sesuai bagi akaun belum bayar? *
1 point
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy