แบบฟอร์มรับสมัครอบรม หลักสูตร : วิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ประเภท In-vitro diagnostic (IVD) ผ่านระบบ Pre-submission รวมถึงการจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยงและการรวมกลุ่ม
(รุ่นที่ 16 วันที่ 28 เมษายน 2564)
ณ ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสบัตรประชาชน (บันทึกประวัติอบรม) *
คำนำหน้าชื่อ *
นาย/นาง/นางสาว
NAME *
ชื่อ
SURNAME *
นามสกุล
ชื่อบริษัทที่ให้ออกใบเสร็จ *
ที่อยู่ที่ให้ออกใบเสร็จ *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี *
เบอร์โทร *
E-MAIL *
DATE TIME *
Required
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy