Projekt rozporządzenia w sprawie Diamentowego Grantu

Zapraszamy do udziału w konsultacjach ogłoszonych przez MNiSW w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych w ramach programu „Diamentowy Grant”. Uwagi zebrane za pośrednictwem tej ankiety zostaną przesłane do MNiSW jako stanowisko Laureatów Diamentowego Grantu.

Dokumenty dostępne: http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia_projekty/projekt-rozporzadzenia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-i-trybu-przyznawania-oraz-rozliczania-srodkow-finansowych-na-nauke-przeznaczonych-na-finansowanie-projektow-badawczych-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question