Eina d'autodiagnosi: analitzem l'entitat des d'una perspectiva feminista!
Aquest formulari és una eina d'autodiagnosi elaborada pel Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ) perquè pugueu obtenir una fotografia de l'estat de la vostra entitat des d'una perspectiva feminista i així iniciar un procés de transformació interna a partir de les fortaleses i mancances detectades.

💬 Podeu respondre'l individualment, en petit grup (com a junta o comissió de treball) o bé tot el col·lectiu o assemblea conjuntament.

📩 Un cop hagueu respost l'autodiagnosi, rebreu un correu electrònic on se us donarà feedback dels resultats obtinguts i on se us facilitaran propostes de treball intern i recursos d'interès.

🔎 Si voleu revisar-vos en algun altre àmbit associatiu, podeu accedir als formularis de la resta de temàtiques a la pàgina: https://crajbcn.cat/acompanyament/

☎️ Per a més informació podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic a acompanyaments@crajbcn.cat o per telèfon o WhatsApp al 605064182!
Email address *
Nom de l'entitat *
Qui està responent el formulari? *
Valoreu les següents afirmacions en funció de la realitat de la vostra entitat
Més endavant en aquest mateix formulari podeu desenvolupar o fer comentaris sobre qualsevol d'aquestes afirmacions.
Gens d'acord
Poc d'acord
Mig d'acord
Força d'acord
Totalment d'acord
L’entitat es declara feminista i té en compte la perspectiva de les cures.
L’entitat es posiciona públicament a favor del feminisme. Es té en compte en la comunicació externa i es duen a terme accions de denúncia i sensibilització sobre el tema.
Hi ha coherència entre els valors feministes que promou públicament l’entitat i les pràctiques internes de l’entitat.
L’entitat té en compte la salut emocional de les persones que la formen.
Existeixen espais de relació i cohesió informals i tothom n’és partícep.
Existeixen espais de seguretat on expressar les emocions.
Els conflictes i l’expressió dels malestars tenen l’espai, el temps i els recursos per ser abordats i són vistos com una oportunitat de millora i creixement grupal.
Es donen per vàlids els diversos rols i maneres de participar dins l’entitat (no només aquelles més eficaces i ordenades com defensar la opinió amb fermesa i coherència, parlar clar i alt, etc).
S’escolten totes les veus i es valoren totes les opinions per igual.
Tothom pot participar en la presa de decisions de l’entitat.
Hi ha una sèrie de tasques com neteja de l’espai, prendre acta, tenir cura del benestar de les persones, secretaria… que estan ben valorades i reconegudes i que estan distribuïdes equitativament.
Existeixen mecanismes per prevenir i abordar les violències que es duguin a terme dins el si de l’entitat.
L’entitat està en contacte i col·labora activament amb col·lectius feministes.
Existeix una comissió/grup de treball específica encarregada de vetllar perquè s’incorpori la perspectiva feminista a l’entitat.
S’utilitza, tant internament com externament a l’entitat, un llenguatge inclusiu i no opressiu envers cap col·lectiu (per exemple, paraules amb gènere neutre, com veïnat, alumnat o famílies)
L’entitat és un espai obert i segur per a les persones amb dissidències afectivosexuals i de gènere.
Clear selection
Si voleu, a continuació podeu posar per escrit les reflexions que us han generat les preguntes que acabeu de respondre
Hi ha cap altre tema pel que no us haguem preguntat i vulgueu afegir? Voleu afegir cap altre comentari?
🔎 Bibliografia
Per elaborar aquesta eina s'han utilitzat les següents publicacions i recursos, que podeu consultar per ampliar la informació sobre la temàtica:

- Re-generem-nos. Guía d'autodiagnosi de gènere per a entitats (Consell de Joventut de Barcelona): https://ja.cat/1lq27
- Perspectiva feminista i ètica de la cura. Guia d'autodiagnosi per a organitzacions (Lafede.cat): https://ja.cat/fxKZg
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of CRAJ. Report Abuse