แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนเรียนสาครพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ 2562
ชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการ และการบริการของโรงเรียนสาครพิทยาคม โดยกำหนดประเด็นการประเมิน
ความพึงพอใจตามภารกิจหลัก  5  ด้าน  แบบประเมินประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของโรงเรียน
2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย   และน้อยที่สุด
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยใส่เครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนประชารัฐ. Report Abuse