ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за участие в състезание по английски език за втори клас ,,WE LOVE ENGLISH” - 2020 г., Бургас
Забележка : Всеки, подал заявление, ще получи входящ номер на посочения в заявлението e – mail след приключване на записването - 20.02.2020 г. Ако в периода 24 - 27.02.2020 г. не получите входящ номер, проверете спам пощата или се обадете на тел. 0884344718.
Email address *
Име и фамилия на родителя/ настойника *
Your answer
Телефон на родителя/ настойника *
Your answer
Имe, презиме и фамилия на ученика *
Your answer
Клас *
Училище - моля изберете училище от предложения списък. *
ЗАЯВЯВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ синът ми/ дъщеря ми да участва в Състезание по Английски език за втори клас ,,We love English” 2020 г., Бургас, организирано от Община Бургас . ДЕКЛАРИРАМ, че доброволно предоставям на Община Бургас личните данни в настоящата декларация по смисъла на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закон за закрила на детето и в съответсвие с Вътрешните правила на Община Бургас. Личните данни в настоящата декларация се събират и обработват само и единствено за целите на Състезание по Английски език за втори клас ,,We love English” 2020 г., Бургас, организирано от Община Бургас . При класиране на участниците в конкурса, на електронната страница на Община Бургас ще бъдат публикувани само Входящият номер, под който участва ученикът и неговият резултат. Уведомен/а съм, че е възможно, снимки и видеозаписи, включващи участници в състезанието, да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронни и печатни медии. Всички права на участниците, относно събиране, съхранение и обработка на личните им данни могат да бъдат реализирани по реда на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. Уведомен съм, че при отказ да предоставя личните данни, изискуеми по тази декларация, няма да бъде възможно детето ми да участва в Състезание по Английски език за втори клас ,,We love English” 2020 г., Бургас и Община Бургас няма да бъде в състояние да се свързва повече с мен, поради отказа ми да бъдат обработвани мои лични данни/ лични данни на детето ми. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy