Forma e aplikimit - Prijavni formular – Application form
Emri i projektit: “Njohuri tradicionale për të ardhmen e qëndrueshme - Ruajtja e njohurive tradicionale të ndërtimit për qëndrueshmërinë dhe brezat e ardhshëm”
Forma e aplikimit - suva prej dheu
Kur: 20.5. mbasdite – 22.5. mbasdite
Ku: Bozhefc
Afati i fundit për aplikim: 17 maj
Do të njoftoheni rreth përzgjedhjes si dhe do të pranoni më shumë detaje rreth aktivitetit deri me 17 maj. Nëse keni ndonjë pyetje, shkruani në maja@gaiakosovo.org.
Faleminderit!

Ime projekta: “Tradicionalno znanje za održivu budućnost – Očuvanje tradicionalnog znanja gradnje za održivost i buduće generacije”
Prijavni formular – zemljani malter
Kada: 20.5. popodne – 22.5. popodne
Gde: selo Boževce
Rok za prijavu: 17. maj
Bićete obavešteni o izboru i dobićete više informacija o aktivnosti do 17. maja.
Ako imate pitanja, pišite na maja@gaiakosovo.org.
Hvala vam!

Project name: “Traditional knowledge for sustainable future - Preserving traditional building knowledge for sustainability and future generations“
Application form – Weekend workshop on traditional building - earthen plaster
When: 20.5. afternoon – 22.5. afternoon
Where: Bozevce
Application deadline: 17th of May
You will be informed about the selection and will receive more information about the activity by 17th of May.
If you have any questions, write to maja@gaiakosovo.org.
Thank you!

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Emri dhe mbiemri / Ime i prezime / Name and surname
Email
Numri i telefonit / Broj telefona / Phone number
Mosha / Dob / Age
Gjinia / Rod / Gender
Kontakti në rast emergjence / Kontakt za hitne slučajeve / Emergency contact
Ku banoni? / Gde živite? / Where do you live?
Cilat gjuhë i flisni? (njohja e gjuhëve të huaja nuk është e nevojshme) / Koji/e jezik govoriš? (znanje bilo kog stranog jezika nije neophodno) / Which languages do you speak? (knowledge of any foreign language is not necessary)
Cili është motivimi juaj për të marrë pjesë në këtë punëtori? / Koja je tvoja motivacija da učestvuješ u ovoj vikend radionici? / What is your motivation to take part in this weekend workshop?
Çka do të donit të ndani gjatë këtij aktiviteti? / Šta bi želeo/želela da podelite sa nama tokom ove aktivnosti? / What would you like to share with us during this activity?
A keni ndonjë nevojë të veçantë në lidhje me ushqim, shëndet, lëvizje, kafshë, religjion, etj? Nëse po, ju lutem na tregoni. / Da li imate neke posebne potrebe u pogledu hrane, zdravlja, mobilnosti, životinja, religije itd? Ako da, objasnite. / Do you have any specific needs regarding food, health, mobility, animals, religion, etc? If yes, please explain.
Diçka tjetër për të ndarë me neve? / Da li biste želeli da podelite još nešto sa nama? / Anything else you would like to share with us?
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy