Тэст для самакантролю "Фарміраванне палітычных партый і рухаў ў другой палове ХІХ-пачатку ХХ ст." (8 клас)
1. Ідэю аб магчымасці пераходу да сацыялізму праз захаванне сялянскай абшчыны, мінуючы капіталізм, падзялялі: *
10 points
2. Група беларускіх народнікаў «Гоман» у 1880-я гады выступала за: *
10 points
3. Рэвалюцыйныя народнікі ў 1870-я гг. выступалі за: *
10 points
4. Вызначце характэрную рысу народніцкага руху на беларускіх землях у 1870-я гг.: *
10 points
5. Для рэвалюцыйнага руху на тэрыторыі Беларусі ў канцы ХІХ-пачатку ХХ ст. было (-а) характэрна: *
10 points
6. На тэрыторыі Беларусі ў канцы ХІХ-пачатку ХХ ст. назіраўся (-лася): *
10 points
7. Створаная ў 1898 г. Расійская сацыял-дэмакратычная рабочая партыя выступала за: *
10 points
8. У 1897 г. на з’ездзе ў Вільні была (быў) створана(-ы): *
10 points
9. У праграме, прынятай у 1903 г., Беларуская сацыялістычная грамада выступала за: *
10 points
10. Адным з пунктаў праграмы Беларускай сацыялістычнай грамады, прынятай на I з’ездзе ў 1903 г., з’яўлялася: *
10 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy